ENFES ÇÖKERTME KEBABI

in #steemix3 years agoMerhaba steemix kullanıcıları hergün sizlerle farklı tarifler paylaşmak sizlerin beğendiğinizi görmek bana mutluluk veriyor. şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Mutlaka evinizde deneyin

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43353.61
ETH 3370.69
BNB 503.86
SBD 4.95