ENFES ÇÖKERTME KEBABI

in #steemix4 years agoMerhaba steemix kullanıcıları hergün sizlerle farklı tarifler paylaşmak sizlerin beğendiğinizi görmek bana mutluluk veriyor. şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Mutlaka evinizde deneyin

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22897.36
ETH 1624.08
USDT 1.00
SBD 2.66