BEĞENDİLİ KÖFTE

in #steemix3 years ago

Merhaba steemix kullanıcıları bu gün sizlerle hem lezzetli hemde basit bir yemekle sizlerleyim . Umarım beğenirsiniz .

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.037
BTC 36161.84
ETH 2389.73
USDT 1.00
SBD 3.88