BEĞENDİLİ KÖFTE

in #steemix4 years ago

Merhaba steemix kullanıcıları bu gün sizlerle hem lezzetli hemde basit bir yemekle sizlerleyim . Umarım beğenirsiniz .

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 22809.04
ETH 1626.66
USDT 1.00
SBD 2.73