Symbiont

in #steemix5 years ago

Citigroup ve Nasdaq, Bloomberg’in yaptığı açıklamada, Symbiont.io Inc’a 20 milyon dolar yatırım yapan bir grup şirket arasında yer alıyor. Diğer yatırımcıların Mike Novogratz’ın kripto odaklı ticaret bankası Galaxy Digital Holdings’i içerdiği bildiriliyor.

Symbiont’ın blockchain ve akıllı sözleşme platformu olan Assembly, sermaye piyasalarında uygulanacak. Teklif, finansal kurumların verileri paylaşmasını ve doğrulamasını sağlar ve sendikasyon kredileri için takas sürelerini hızlandırmak ve ipotek tahvil piyasalarını düzene sokmak için akıllı sözleşmeler kullanır.

Bloomberg'e göre, Symbiont fonları özel sermaye, ipotek, veri yönetimi ve sendikasyon kredileri üzerinde çalışmak için kullanacak. Nasdaq, Meclis'i varlıkları belirtmek veya akıllı sözleşmeler kullanmak isteyen müşterilerle birlikte kullanmak için yeni fırsatları da inceleyecek.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59708.78
ETH 3185.76
USDT 1.00
SBD 2.45