Samsung'dan Samsung Coin

in #steemix3 years ago

Güney Kore'nin dev şirketi Samsung'un kripto para piyasasına girdiğini çıkardığı son telefon modeli olan Galaxy S10 ile öğrenmiştik. Yayınlanan yeni haberlere göre Samsung bu sefer kendi coinini çıkarmayı planlıyor. Ethereum kökenli olacak Samsung coinin yakında çıkacağı söyleniyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19563.69
ETH 1116.00
USDT 1.00
SBD 2.91