Kripto Paraları Dünyanın En iyi Parası Olacak

in #steemix3 years ago

Bitcoin boğası Max Keise kripto paraların 25 yıldan kısa bir sürede dünyanın en iyi parası olacağını söyledi. Fakat bu tahmini herkes kabul etmiş değildir. Bitcoin şüphecisi olan Jim Rickards bu fikire katılmayanlardan biridir.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20540.59
ETH 1184.08
USDT 1.00
SBD 2.95