IOTA'dan Bir Anlaşma Daha

in #steemix3 years ago

Geçtiğimiz günlerde Jaguar ve IOTA'nın iş birliği yaptığı haberleri çıkmıştı. IOTA ATX ile de yeni bir ortaklık imzaladığını duyurdu.
Texas eyaletine bağlı olan Austin'in resmi ulaşım şirketi ile bir anlaşma imzalayan IOTA artış göstermekte.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19401.59
ETH 1098.99
USDT 1.00
SBD 2.89