Bart Chilton Vefat Etti

in #steemix3 years ago

Blockchain destekçisi olarak bilinen Bart Chilton vefat etti. Kripto para dünyasında ''farklı ol'' tavsiyesi ni veriyordu. Bart Chilton Eski ABD Menkul kıymetler ve vadeli işlemler ticaret komisyon üyesiydi.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21383.94
ETH 1229.38
USDT 1.00
SBD 3.24