Steemix ilə ilk tanışlıq.

in #steemix2 years ago (edited)

Steemit platformasını nədir, buradan necə istifadə etmək olar, nə cür qaydaları var, bunlar haqqında da ilk tanışlığım @revan746 vasitəsi ilə olub.
Bu gün də məni steemix.net saytı ilə tanış etdi. Yazılarımızıburada yazarsaq da steemit üzərində yayınlanacaqmış. Hər bir yeniliyi bizə həvəslə öyrətdiyi üçün @revan746 -ya bir daha təşəkkürlər.

1

Steemix.net-in öz dilimzdə-türkcə olması məni burda yazmağa bir az da həvəsləndirdi. Azərbaycandan qoşularaq sizin aranızda olmaqdan çox məmnunam.
Yeni yazılarda görüşmək diləyi ilə sağlıqla qalın.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18071.93
ETH 553.83
SBD 1.16