İspan Dili haqqında qısa məlumat !

in #steemix4 years ago

Salam , Dostlar . Bugünkü postum ən sevdiyim , öyrənmək həvəsində olduğum İspan dili (Spanish) haqqındadır .

İspan dili dünyada 500 milyona yaxın insan tərəfindən ana dili kimi işlədilir və bu dil dünyada İngilis dilindən sonra ən çox danışılan dildir .

İspan dili İspaniyada, Argentinada, Meksikada, Kubada, Kosta-Rikada, Uruqvayda, Venesuelada, Kolumbiyada, Puerto-Rikoda, Nikaraquada, Hondurasda, Çilidə, Peruda, Ekvadorda, Qvatemalada, Boliviyada, Dominikan Respublikasında, Salvadorda, Paraqvayda, Panamada, Ekvatorial Qvineyada, Qərbi Səhra kimi ölkələrdə(bölgələrdə) rəsmi olaraq dövlət dilidir , Amerika , Filippinlər , Beliz , Cəbəli-Tariq'də isə qeyri-rəsmi olaraq dövlət dilidir . Xeyli ölkədə isə danışıq dili kimi də istifadə olunur . Bir sözlə , səyahət dilidir , deyə bilərəm .

İspan dilinə başlamaq üçün 2 kitab məsləhət görəcəm , hansı ki , mən belə düşünürəm ki , ən yaxşı qaynaqlardır . Bunlardan biri Dorothy Richmond tərəfindən yazılan "Basic Spanish" kitabıdır , ikincisi isə , Barbara Bregstein tərəfindən yazılan "Easy Spanish Step-By-Step " kitabıdır . Həqiqətən , sıfırdan ən yaxşı şəkildə bu dilə başlamaq istəyirsinizsə , faydalı olacaq . Hər iki kitabı Google 'dan pulsuz tapa bilərsiniz (çətinliklə də olsa) ...

İspan dili ilə bağlı bildiyim ən yaxşı sayt kimi isə mydailyspanish.com saytını məsləhət görə bilərəm . Hansı ki , ispan dilinə aid hər şey tapa bilərsiniz bu saytda . Bundan əlavə , onu da qeyd edim ki , saytda pullu kitablar da yerləşdirilib (6$ + əsasən) . Pulsuz olaraq burada ispan dili ilə bağlı çox gözəl məqalələr yerləşdirilib ...

Photo Link 1 : >>>
Photo Link 2 : >>>

Sort:  

Congratulations @angryblogger! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @angryblogger! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @angryblogger! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19112.46
ETH 1289.76
USDT 1.00
SBD 2.42