Dünyanın 7 Möczəsi !

in #steemix4 years ago (edited)

Salam , Dostlar . Bu günkü yazımda Dünyanın Yeddi Möcüzəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm , hansı ki , adlarını çox eşitsək də , bəlkə də , bilmədiklərimiz də var .

İlk öncə , niyə bunların möcüzə hesab olunduğunu qeyd etmək istəyirəm . Bunun səbəbi odur ki , Dünyanın 7 Möcüzəsi hesab olunan abidələr , tikililər elə abidələr , elə tikililərdir ki , bunlar istər memarlıq üslubu , istər quruluş , istərsə də tikintisi baxımından öz dövlərini çox qabaqlayırlar . Hansı ki , müsair dövürdə belə onların öz dövrlərində necə tikildiyini hələ də anlaya bilmirik . Keçək ilk möcüzəmizə .

Dünyanın 7 möcüzəsindən ilki , demək olar , hamının bildiyi , ən azından məlumatı olduğu Misir Pramidalarıdır . Təbii ki , yer olaraq da Misirdə yerləşirlər . Bu Pramidalara misal kimi Giza , Xeops və.s göstərmək olar .

Dünyanın 7 möcüzəsindən ikincisi isə İraqda yerləşən Babilin Asma Bağları'dır , buna Semiramidanın Asma Bağları da deyilir . Bu möcüzəvi abidə İraqın Əl-Hilləh bölgəsində yerləşir .

Dünyanın 7 möcüzəsindən üçüncüsü , əkəsiyyətimizə tanış olan Zevsin Heykəli 'dir . Zevs bildiyimiz kimi Yunan Allahı hesab olunurdu və bu heykəl də onun şərəfinə tikilən möhtəşəm abidədir . Zevsin Heykəli Yunanıstanın Olimpiya bölgəsində yerləşir .

Dünyanın 7 möcüzəsindən dördüncüsü isə bizim qonşuluğumuzda - Türkiyənin İzmir şəhərində yerləşir və Artimeda Məbədi'dir , digər adıyla Efes Məbədi .

Dünyanın 7 möcüzəsindən beşincisi yenə də Yunanıstanda yerləşir . Bu , Rodoslu Koloss'un heykəlidir və Yunanıstanın Rodos şəhərində yerləşir .

Dünyanın 7 möcüzəsindən altıncısı isə yenə də Misirdədir və bu möcüzə Makedoniyalı Sərkərdə İsgəndərin şərəfinə uzaldılan İsgəndəriyyə Mayakı'dır . Bu mayak adından da göründüyü kimi Misirin İgəndəriyyə şəhərində yerləşir .

Dünyanın 7 möcüzəsindən axırıncısı yenə də bizim qonşuluğumuzda - Türkiyədə yerləşir . Bu möcüzə Halikarnas Mavzoleyi'dir və Türkiyənin Bodrum şəhərində yerləşir .

Photo Link : >>>
Photo Link : >>>
Photo Link : >>>
Photo Link : >>>
Photo Link : >>>
Photo Link : >>>
Photo Link : >>>

Sort:  

Steemite hoşgeldiniz.
Resimler ve yazınız çok hoş olmuş ancak görseli Aldığınız sitenin linkini atmanız gerekiyor bu şekilde kaynak linkini girdiğiniz zaman doğru olarak belirtmiş oluyorsunuz. O kaynak linki doğru belirtilen yazıları projeler seçerek ödüllendiriyor bu yüzden size naçizane tavsiyemdır başarılar dilerim. :)

Teşekkür ederim. Düzenleme yaptım . Doğrumu şimdi ?

Selamlar. Doğru Düzeltmemişsiniz. Linklere tıkladığınızda resmin bulunduğu sayfa açılmalı.
örnek: https://cicicee.com/dunyanin-7-harikasi-nelerdir/

@edebiyat hocamızın belirttiği şekilde olursa doğru kaynak linkini vermiş olacaksınız böylelikle telif sıkıntısı yaşamazsınız 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19173.45
ETH 1295.90
USDT 1.00
SBD 2.43