Evliliği Bitiren Sebepler

in steemix •  27 days ago 

Evlilik birbirini seven iki kişinin birlikte kutdukları hayattır.Bazen olumsuzluklar oluşur ve düzeltilemez hal alır.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 5 evlilikten 2'si ilk 5 yılda boşanma ile sonuçlanıyor.

Evliliğin bitmesine en çok sebep gösterilen şeyler;

Ekonomik sıkıntı ve geçim darlığı, aldatma, şiddet, aşağılama, kalabalık aile yaşantıları, uzaklaşmak, birbirini değiştirmeye çalışmak, cinsel sorunlar, alkol, kumar ve sigara gibi nedenler başlıca nedenlerdir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!