Steemitr.com | Türkiye'nin Steemit ağı yayında! | Turkey's Steemit network online!

in #steemitr4 years ago

Merhaba arkadaşlar,
Hello everyone,

Steemit ile kısa bir süre önce tanışmış olsam da bir yazılımcı gözüyle Türk toplumu olarak kendi platformumuza sahip olmamız gerektiğini düşündüm. Türkiye'deki kullanıcılar için referans olabilecek bir websitesi üzerinde çalışmaya başladım. Ve bu düşünceyle bir müddettir üzerinde çalıştığım Steemitr projesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu projenin Türkiye'den Steemit'i araştırıp gelen yeni kullanıcıları karşılayacak, Türk topluluğu olarak daha kaliteli ve bize ait kaliteli içerikler üretebileceğimiz, yardımlaşabileceğimiz ve ilerleyen dönemlerde de güçlü bir hesapla size katkı sağlayabileceğimiz bir ortam olmasını amaçlıyoruz.

Altough it has not been so long since i met Steemit, i though, as software developer, a that we need to have our own platform as a Turkish society. I started to work on a website that can be a reference for users from Turkey and I am delightful as I am sharing Steemitr project which I have been working on for a while. We are aiming that project to meet new users from Turkey who searched Steemit, to generate high quality contents of ours, to help each other and to provide an area which will contributes you after a while.

Projeyi oluştururken steemit apisini kullanan birçok projeyi inceledim. Site konusunda uzun bir süre yaptığım araştırmalarda tema olarak en son iki seçenek üzerinde yoğunlaşmıştım. Bunlar utopian ve busy idi. Utopian tema ve işleyiş olarak henüz yeni başlayan bir projeye pek uygun değildi. Kullanım kolaylığı, sadeliği ve birçoğumuzun göz aşinalığı nedeniyle tercihim busy oldu. Şuan için aslolan kendi apimizle ve bize ait bir projeyle yola çıkıyor olmak. Tema başta olmak üzere geliştirmeler ilerleyen süreçlerde yavaş yavaş yapılacak.

I worked on lots of project which use steemit api while creating this project. There were two options concentrated on as a theme which are utopian and busy during my long-termed researches about website. Utopian was not appropriate for a new project as a theme and operation. Busy was my final choice because it was easy to use, simple and familiar for most of us. Now, we are starting with our own api and project. Theme will also be finished as we are proceeding on other developments.

(Bu sistemler herkesin kullanabildiği açık kaynak kodlu sistemlerdir ve örneklemek gerekirse utopian'da busy altyapısını kullanır. O da zamanla kendi tasarımını ve temasını oluşturarak geliştirmeye devam etmektedir. Biz de ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre başta tema ve tasarım olmak üzere geliştireceğiz.)

(These systems are open research coded systems, that is, utopian also uses busy background. It also continues to be developed by its own design and theme. We will develope it in terms of design and theme according to the needs.)

Önemli bir diğer konu ise: Destek! Projeye saolsun kısa bir süre önce başlamama rağmen birçok arkadaşım maddi manevi bağış vb. konularda destek olmak için yazmaya başladılar. Başta sunucu, tasarım vb. diğer masrafları karşılamak adına bize ait bir bot üzerinde çalışıyorum. Banjo mantığında cüzi bir ücretle kayıt olup upvote yapabilecek bir bot olacak. Tabi hem bunun için hem de ilerleyen süreçte topluluk üyelerimize destek verebilmemiz için güçlü bir hesaba sahip olmamız gerekiyor. Hesaplarımıza bu anlamda destek vermenizi rica ediyorum. Bu projeye katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız hesaplarımızı takip ederek yorum ve upvote yaparak güçlendirmeye yardımcı olabilir, siteye giriş yaptıktan sonra cüzdan kısmındaki transfer linkinden projenin resmi hesabına (@steemitrcom) bağış yapabilirler.

Another important thing is: Support! Thanks to my friends, they started to write about financial, moral and donation in order to support us altough the project is started a short time ago. I am working on a bot for us to have financial support for server, design, etc. There will be a bot that can upvote when it is registered by paying a nominal price as it is like Banjo. However, we have to have a strong account in order to do these and to support our team members. I ask you to support our accounts for that. Those who would like to contribute to our project can support us by following our accounts and making comments and upvote them. Also, they can donate to @mburakolgun account by clicking transfer link from wallet section when they logged in. Activation is waited for the official project account @steemitrcom which will be activated soon.

Bunun yanında siteye Steemitr bağlantılarınızı paylaşabileceğiniz Widget'lar ekledim. Detaylı ayarlarla başta profiliniz olmak üzere, bloğunuz, yazılarınız, döviz kurları gibi birçok şeyi websitelerinize yada sosyal ağlarınıza ekleyebileceğiniz yararlı araçlar bulunuyor.

*Besides these, I added some widgets that you can share your connections. There are some useful tools to add your website or social media profiles which are your profile, blog, writings and exchange rates. *

Siz değerli dostların da bu projeye destek olup, katkı sunacağına inanıyorum. Konuyla ilgili fikir ve görüşlerinizi eleştirel sınırlar ve mantık çerçevesinde belirtmenizi rica ediyorum. Saygılarımla

I believe that you, my dear friends, will support and contribute to the project. I ask for you to state your ideas and comments within the scope of logic and criticism. Yours respectfully

widget.png

Sort:  

Tüm Türk kullanıcılara hayırlı olmasını diliyorum. Platformu bende kullanmaya başladım, başarılı olduğunu düşünüyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 30366.44
ETH 2064.99
USDT 1.00
SBD 2.86