[PL/ENG] Post o zmianach na kanale | Post about changes on the channel

in steemitpost •  11 months ago  (edited)

PL


Cześć wszystkim.
Na steemit jestem już od maja, pierwszy swój post wstawiłem 9 dni temu. Napisałem w nim o tym co będę robił na tej platformie. Zacząłem od wrzucenia nowego smartphone Xiaomi, ale później miałem mało czasu i robiłem tylko streamy na DLive. Chcę powrócić do tego co pisałem i zacząć od nowa robić nowinki technologiczne. W planach mam także kupienie sobie kamerki i wtedy mógłbym robić streamy lub wstawiać filmy na DTube z tworzenia stron internetowych, albo robienia recenzji.
Dopiero zaczynam przygodę z tworzeniem czegoś w internecie, wcześniej inne platformy jakoś mnie nie zachęcały do robienia czegoś na nich. Zaskoczył mnie DLive, który wspiera nawet małych twórców. Mały upvote nawet może zmotywować do działania i robienia czegoś więcej.
Chciałbym także zacząć serie z Lords Of The Fallen. Grałbym na streamach po kilka godzin a, później z kolegą kontynuowałbym granie w Titan Quest czy inne gry (Rocket League i Worms Mayhem). Mogę także robić live z Lords Of The Fallen jak nie ma kolegi.
Podsumowując mogę i chcę robić więcej na tej platformie.ENG


Hi everyone.
I have been on steemit since May, I put my first post 9 days ago. I wrote in it about what I will be doing on this platform. I started with putting in a new Xiaomi smartphone, but later I did not have much time and only did streams on DLive. I want to go back to what I wrote and start making new technological novelties.I also plan to buy a webcam and then I could do streams or insert videos on DTube from creating websites, or making reviews.
I have just started the adventure of creating something on the internet, before other platforms somehow did not encourage me to do something on them. DLive surprised me, which supports even small creators. A small upvote can even motivate you to act and do something more.
I would also like to start a series with Lords Of The Fallen. I would play on streams for a few hours and then with a friend I would continue to play Titan Quest or other games (Rocket League and Worms Mayhem). I can also do live with Lords Of The Fallen as there is no friend.
In summary, I can and I want to do more on this platform.Kanały

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!