Hungarian Steemians #2 : A world traveller filmmaker couple

in steemithungary •  2 years ago  (edited)

This time I introduce a young Hungarian couple, who used to travel the world together. This could be an exciting life with full of joy and adventures. Just trying to imagine how much experiences they have, how many people from different cultures they meet. I hope once I can meet them personally!

Ezúttal egy fiatal magyar párt mutatok be, akik együtt utaznak. Igen izgalmas élet lehet, sok örömmel és kalanddal! Csak próbálom elképzelni, mennyi élményük lehet, és hány, különböző kultúrában élő emberrel találkoznak. Remélem, egyszer személyesen találkozunk!

Let me introduce @bertokandi and @mattepalla!

They are both young, full of energy and love of life.
Hadd mutassam be Bertók Andit és Pálla Mátét! Mindketten fiatalok, tele energiával és az élet szeretetével!

Andrea Bertók (@bertokandi) is a 28 years old documentarist living in Budapest, Hungary. Just joined to Steemit in January, that's why she hasn't got too many posts here yet.
She is a nature lover and writes haikus. Haiku is an ancient Japanese form of poetry, concentrating a mood or feeling in a three-lines poem.

Bertók Andrea egy 28 éves, Budapesten élő dokumentumfilmes. Januárban csatlakozott a Steemithez, emiatt még kevés posztja van. Természetszerető, haikukat ír. A haiku egy ősi japán versforma, ahol a hangulatot, az érzéseket három sorba sűrítik.

She has gorgeous photos from two distant and exotic countries Iceland and Burma, but certainly took pictures in other countries as well. I'm looking forward to seeing them all!

Gyönyörű fotói vannak olyan egzotikus országokból, mint Izland és Burma, de bizonyosan más országokban is fotózott. Alig várom, hogy mindet lássam!

This landscape from Iceland is so freezing!/Ez az izlandi tájkép nagyon fagyasztó!

This image could even be the cover page photo of National Geographic! (Tattooed woman in Burma)
Ez a kép akár a National Geographic címlapfotója is lehetne! (Tetovált asszony Burmában)

Wild landscape in mysterious light (Iceland)
Vad vidék sejtelmes fényben (Izland)


Máté Pálla (@mattepalla) is a 30 years old cinematographer living in Budapest.

Pálla Máté 30 éves filmes, Budapesten él.

He had also been living in London for 5 years, but got fed up with London, came back and began to work in film industry. He has been working in domestic Hungarian and international films as well. He had also been involved in the new Blade Runner 2047, where he could learn from the best filmmakers. He studied various visual arts, including photography, animation, documentary directing and cinematography. His goal is to make a film of his own.

Korábban 5 évig élt Londonban, de elege lett belőle és hazajött. A hazai filmiparban helyezkedett el. Magyar és nemzetközi filmeken is dolgozik. A Blade Runner 2047 c. filmben a legjobbaktól tanulhatott. Különböző vizuális művészeti ágakat tanult, mint fotózást, animációt, dokumentumfilm-rendezést, filmezést. Célja, hogy saját filmet készítsen.

Guess which film set was this photo taken at.
Találd ki, melyik filmből való a jelenet!

He loves travelling, with @bertokandi of course, and has some beautiful photos here on Steemit.
Nagyon szeret utazni, természetesen barátnőjével, Bertók Andival, és van néhány gyönyörű fotója a Steemiten.

Somewhere in the fabulous East/ Valahol a mesés Keleten

Lost in Burma/Elveszve Burmában

He is a nature lover, interested in nature protection and trying to encourage people to live a more environmentally conscious life.
Természetszerető, érdeklődik a természetvédelem iránt és próbálja bátorítani az embereket a környezettudatosabb életre.

Rheindeers in Iceland/ Rénszarvasok Izlandon

He loves animals, especially dogs. Recently he hated cats, but then they got a cat named Meru, a cute kitten. Since then he really loves cats as well.
Szereti az állatokat, különösen a kutyákat. Korábban utálta a macskákat, de aztán kaptak egy Meru nevű kiscicát, azóta szereti a macskákat.


I hope you enjoyed this introduction!

You may also see recent introductions of Hungarian Steemians:

https://steemit.com/steemithungary/@kalemandra/hungarian-steemians-1-creative-artists-agnes-laczo-a-self-made-illustrator-and-painter


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome to Steemit
Might get my Hungarian boyfriend to finally join aswel, seeing there is more and more Hungarian people joining up 🤗

would be great, let us know when he's already with us on Steemit

Hi @kalemandra today your post best

Amazing men

This very amazing my friend..
Like it

This post has received a 19.35% upvote from thanks to: @kalemandra.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.050 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount

lovely pictures @kalemandra :)

You got a 3.22% upvote from @upmyvote courtesy of @kalemandra!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

What a nice post... keep up the good work... God Bless

köszönjük! mostmár szeretem a macskákat bizony haha

Some beautiful photos ; great photographers

oh wow, thank you! you've been one of the first ones that i started following, so i'm really glad you think so. much appreciated, really

thank you for your kind words, keep followin' your work as well :) wish you all the best

Beautiful photography with beautiful location....