summer feels! ^_^

in #steemitdavao2 years ago

Hello everyone! Just want to share our summer time with family.

Some of us are having our so called “friendship goals” “couple goals” and “travel goals”. But me, I have this so called “family goals” ;)

So ayun na nga, biglaang swimming ang nangyari! Hahaha nitong mga nakaraang buwan kasi puro din kami drawing. Hahahaha di lang sa magkakaybigan nangyayari ang drawing guys! Pati din sa family. Hahahaha. The past weeks my siblings and I are planning to go to samal island para dun na mag spend ng summer for this year. Pero ayun na nga naging drawing yung samal naming.

Another day has come, my sister and I planned to go to Amiya resort located at Puan, Davao City. Sadly ng makarating kami dun offline yung card payment method nila kaya wala kami choice kundi mag walk out at mag decide na kung san kami pwede mag swimming on that day.

IMG_5135.JPG

We ended up have our day sa isang resort malapit lang din sa Amiya resort. Dun kami sa Miko’s place sa Puan, Davao City. We spent our day there with siblings, my mom and my son. Entrance fee nila sa pool is 100 pesos, and free na po ang cottage.

IMG_5194.JPG

IMG_5216.JPG

IMG_5218.JPG

Dito na rin kami nag lunch at affordable din food nila, masarap pa! ;)

IMG20180426144009.jpg

IMG20180426140434.jpg

So ayun! Di kami umuwing luhaan kasi kahit di nakulayan yung gusto naming drawing, nag spend parin naman kami ng quality time with the fam. ^_^

received_1604476682920715.png

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12691.77
ETH 387.97
USDT 1.00
SBD 1.00