" လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုး

in #steemit3 years ago

image

" လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုး "
+++++++++++++++++++

တစ္ခါက နာမည္ႀကီး တကၠသိုလ္မွ ဆရာတစ္ဦးသည္
ေခ်ာင္က်ေသာ ရြာတစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔သည္။

ရြာသို႔ေရာက္ေသာ္ ေလွတစီးငွားျပီး ျမစ္တစ္ေလ်ွာက္
လည္ပတ္ခဲ႔သည္။

ေလွစတင္ထြက္ေသာအခါ ဆရာက ေလွသမားအား…

" ခင္ဗ်ား သခ်ၤာေဗဒတတ္သလား "

" က်ြန္ေတာ္ မတတ္ပါဘူး " " ရူပေဗဒ တတ္သလား "

" အဲဒါလဲ မတတ္ပါဘူး "

" ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ကြန္ျပဴတာ သံုးတတ္လား "

" စိတ္မေကာင္းပါဘူး… အဲဒါလဲ က်ြန္ေတာ္မတတ္ပါဘူး " ဆရာမွာ ေခါင္းခါျပီး

" သခ်ၤာမတတ္ရင္ လူ႔ဘဝရဲ႕ ၆ပံု ၂ပံုကိုခင္ဗ်ား ဆံုးရွဳံးမယ္ "

" ရူပေဗဒမတတ္ရင္ လူ႕ဘဝရဲ႕ ၆ပံု ၁ပံုကို ဆံုးရွဳံးမယ္ "

" ကြန္ျပဴတာမတတ္ရင္ လူ႔ဘဝရဲ႕ ၆ပံု ၁ပံု ဆံုးရွဳံးမယ္ "..

" ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘဝ၆ပံု ၄ပံု ဆံုးရွဳံးသြားျပီ "

ထိုခဏအတြင္း ရာသီဥတုေျပာင္းျပီး ေကာင္ကင္းတြင္
တိမ္ညိဳမ်ား တတ္လာသည္။

မၾကာျပီ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္ေတာ့မည္။

ထိုအခါ ေလွသမားက ဆရာအား

" ခင္ဗ်ား ေရကူးတတ္သလား " ဟုေမးလိုက္သည္။ ဆရာက ခဏမ်ွဆြံ႕အျပီး

" က်ြန္ေတာ္ မကူးတတ္ဘူး တစ္ခါမွ မသင္ဖူးဘူး " ဟုေျဖေလသည္။

ေလွသမားမွာ ေခါင္းကိုအသြင္သြင္ရမ္းျပီး....

" ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘဝ၆ပံုစလံုးဟာ ဆံုးရွဳံးရေတာ့မယ္ " ဟု ျပန္ေျဖခဲ႔သည္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အဆင့္အတန္း
ကိုယ့္ရဲ႕စံခ်ိန္နဲ႔ အျခားလူတစ္ေယာက္သြားတိုင္းတာလို႕
မရပါဘူး။ ပံုျပင္ထဲက
ဆရာဟာ ပညာရွင္တစ္ဦးပါ။ သူ႕ဘဝမွာ သခ်ၤာ၊ ရူပ၊ ကြန္ျပဴတာပညာေတြသာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ေနသူပါ။

ဒီပညာေတြမတတ္ရင္ လူ႕ဘဝဟာအဓိပၸါယ္မဲ႔ ျပီလို႔ ထင္ေနသူပါ။

ဒါဟာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အယူအဆပါ။ ေလွသမားအတြက္ကေတာ့ သူ႔အတြက္ ဒီပညာမတတ္လဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အေရးႀကီးတာက သူ႔အတြက္ " ရွင္သန္ " ဖို႔ အားအင္ေတြရွိ ေနဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကံဳလာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ဆရာတတ္ထားတဲ႔ ပညာဟာ ဘာမွအသံုးမဝင္ခဲ႔ဘူး။ ေလွေမွာက္သြားရင္ ေရကူးတတ္တဲ႔ လူသာ အသက္ရွင္ခြင့္ရမွာပါ။

တပါးသူကို အထင္မေသးပါနဲ႔။ " ငါ " ဆိုတဲ႔ ကိုယ့္စံႏွုန္းနဲ႔
အမွားအမွန္ကို မခြဲျခားပါနဲ႕။

ဟိုလူမွာ တီထြင္ဥာဏ္မရွိဘူး… ဒါေပမယ့္ သူဟာရိုးသားတယ္… မေကာင္းတာကို မႀကံစည္ တတ္ဘူး။

ဒီလူဟာ အေျပာအဆိုမတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တယ္။ မခိုမကပ္ဘူး။

ငါ့ရဲ႕ " အရည္အခ်င္း " သူ႕မွာမရွိသလို သူ႕ရဲ႕ " အရည္အခ်င္း " လဲ ငါ့မွာမရွိဘူး ဆိုတာကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ႔…
အဓိက ကေတာ့ကိုယ္ယံုၾကည္ရတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ဆံုတဲ႔အခါ
သင့္ျမတ္ေအာင္ေနထိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။

ကိုယ့္စံႏွုန္းနဲ႔ သူမ်ားကို တိုင္းတာဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔တဲ႔…
ဘဝတစ္ေလ်ွာက္မွာ ကိုယ္နဲ႔ သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္သူနဲ႔ ဆံုဖို႔ဆိုတာ
တကယ္တမ္းေတာ့ ေတာ္ေတာ္မလြယ္လွပါဘူး။

( သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားေတာ္မွ )

#credit ~ ဘဝ ဒႆန

Wai Yan Soe Myint
ေလာကကို အလွဆင္မယ္

Sort:  

ဖက္​လို႔အရမ္​း အရမ္​း​ေကာင္​းတယ္​

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

မွန္ေသာစကားမ်ားပါ