အက်ယ္ေလာင္ဆံုးအသံပိုင္ရွင္ေခြးေလး See my friend

in #steemit3 years ago

အက်ယ္ေလာင္ဆံုးအသံပိုင္ရွင္ေခြးေလး

image

ဘလုဟာ ဟတ္စကီေခြးတစ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘလုဟာ သူ႔ရဲ႕ ပိုင္ရွင္ေတြကို ဦးေႏွာက္စားေစမယ့္ ျပႆနာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူဟာ သူ႔ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကိုစားပစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို သိတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက သူ႔ကို ေမးျမန္းဖို႔ အျပင္ကိုေခၚထုတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

image

ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးက ဒါကိုဘယ္သူလုပ္ခဲ့တာလဲလို႔ ဘလုကို ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ သူ မလုပ္ေၾကာင္းကိုသာ ေအာ္ဟစ္ျငင္းဆန္ေနပါေတာ့တယ္။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူတစ္ခြန္းေျပာတုိင္း တစ္ခြန္း ျပန္လည္ ေအာ္ဟစ္ျငင္းဆန္ေနပံုက တကယ့္ကိုအံ့ဖြယ္ပါပဲ။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက သူ႔ကို ဆိုးသြမ္းတဲ့ေကာင္ေလးလို႔ ေျပာဆိုမႈကိုလည္း လက္မခံပဲ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးကေလးဘလုရဲ႕ တံု႔ျပန္ပံုေတြကို ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာ ေသခ်ာၾကည့္ရႈပါ။

image

ဒီေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခ်စ္စရာဗီဒီယိုေလးေတြကို ၾကည့္ရႈၿပီး ေဘာ္ေဘာ္တို႔ စိတ္လက္ေပါ့ပါးသြားၿပီလား မိတ္ေဆြတို႔ဆီမွာလည္း အခုလိုဗီဒီယိုဖိုင္ေတြရွိရင္ နဲ႔ အတူ မွ်ေဝလိုက္ပါ။