ဖူးခက္ … အမွတ္တရ

in steemit •  last year

ထိုင္းနိုင္ငံအလည္အပတ္သြားရင္း ဖူးခက္ကြ်န္းမွာ ရိုက္ခ့ဲေသာ အမွတ္တရပုံကို ျပန္ႀကည့္ရင္း အိမ္ကမိသားစုကိုပါ တဆက္ထဲသတိရမိတယ္ ။

အိမ္ျပန္ခ်င္တ့ဲစိတ္ျဖစ္ေနမိျပီး ဒီစိတ္ကို ေျပေစျခင္းအလို ့ငွာ ကိုယ္ရိုက္ထားတ့ဲအမွတ္တရေလးေတြျပန္ႀကည့္ရင္း စိတ္ေျဖရတာေပါ့ ။

received_2009474065941905.jpeg

received_2009474355941876.jpeg

ျမန္မာျပည္ႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ ။

က်ေနာ့္မိသားစုနဲ႕တကြ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ အားလုံးဘဲ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးႀကပါေစလို ့ ဆုေတာင္းလ်ွက္

@paingheinkyaw

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

wow beautiful place enjoying

You got a 1.66% upvote from @postpromoter courtesy of @pyaesonekhinkhin!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

·

done vote for witness