ตามรอยพิธีกรรม ต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว ของเมืองไทย สืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 3

in steemit •  last year  (edited)

ตามรอยพิธีกรรม ต่างๆที่เกี่ยวกับข้าว ของเมืองไทย สืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 3
เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทย และ ประเพณีไทยที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์

พระราชพิธีพิรุณศาสตร์เป็นพิธีขอฝนที่เป็นพระราชพิธี เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ฝนฟ้าตกลงมาเพื่อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับความวิปริตของธรรมชาติเชื่อมโยงกับผู้ปกครองด้วย ดังนั้นการขอฝนจึงเป็นหน้าที่

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!