ช่วยกัน รณรงค์ หยุดการฆ่าทารุณสัตว์steemCreated with Sketch.

in #steemit3 years ago (edited)

ช่วยกัน รณรงค์ หยุดการฆ่าทารุณสัตว์
ขอเป็น 1 เสียง ในการรณรงค์
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ เกี่ยวกับ การรณรงค์

1520494882290.jpg