ตามรอยพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวของเมืองไทยสืบสานวัฒนะธรรมไทย ตอนที่ 7

in steemit •  last year  (edited)

เพื่อต้องการ แบ่งปันความรู้และข้อมูล ที่เกี่ยวกับประวัติของวัฒนะธรรมไทยและประเพณีไทย
ที่สืบสานจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

พระราชพิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง เป็นพระราชพิธีที่ทำในเดือนยี่ แต่เลิกเสียนานแล้ว ดังหลักฐานในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือ นางนพมาศบันทึกไว้ว่า เดือนยี่ ถึงการพระราชพิธีบุษยาภิเษกเถลิงพระโค

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!