sSteem App hỗ trợ theo dõi Steemit - sSteem App supports Steemit tracking

in #steemit3 years ago (edited)

Untitled.png
0.PNG
https://www.esteem.ws/
@good-karma
- " Phần mềm thuộc quyền sở hữu độc quyền @good-karma " "Owners of proprietary software "
Xin chào mọi người trên cộng đồng Steemit.
Có rất nhiều người hỏi sao bạn thoi dõi sát Steemit vậy, sao trả lời nhận xét hay nhận thông báo , viết bài đặt lịch các thứ nhanh chóng ... dễ dàng vậy? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một App , một phần mềm hỗ trợ Steemit giống như facebook khi có người theo dõi , vote hay nhận xét bài của các bạn sẽ hiển thị lên ngay trên màn hình điện thoại.
Đó là #sSteem.Một app dành cho hệ điều hành iOS, Android. Nó là ứng dụng di động và máy tính để bàn cho blockchain Steem . eSteem đang cung cấp một số tính năng độc đáo (Bookmarking, Post Drafts, Tải lên hình ảnh / chụp, Thư viện cá nhân, Thông báo, nhiều hơn nữa ...)
Hello everyone on the Steemit community.
There are a lot of people asking why you keep track of Steemit, why not reply to comments or get notifications, write articles for quick schedules ... so easy? Today I will introduce you to an App, a software that supports Steemit like facebook when someone follow up, vote or comment on your post will show up on the phone screen.

1.PNG

  • Hello everyone on the Steemit community.
    There are a lot of people asking why you keep track of Steemit, why not reply to comments or get notifications, write articles for quick schedules ... so easy? Today I will introduce you to an App, a software that supports Steemit like facebook when someone follow up, vote or comment on your post will show up on the phone screen.
    It's # sSteem. An app for iOS, Android. It is a mobile application and a desktop for the blockchain Steem. eSteem is offering some unique features (Bookmarking, Post Drafts, Photo upload / Capture, Personal library, Notifications, more ...)

Khi tải về ở hai hệ điều hành iOS, Android các bạn mở nên mà đăng nhập sẽ cho một giao diện như hình.

When downloaded in the two iOS operating system, Android you open that login will give an interface as shown.
2.PNG

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng sSteem hãy ấn vào avatar hình tròn nhỏ trên góc nhỏ sẽ ra phần chính của hệ thống. Nó dạng giống như facebook vậy. "Chọn thay đổi ngôn ngữ sang tiếng việt cho dễ dàng tìm hiểu nhé ".

After logging in to the sSteem application, click on the small circular avatar on the small corner that will take you to the main part of the system. It looks like facebook. "Change language to Vietnamese for easy to understand".
3 (2).PNG

Tiếp theo nếu muốn đến trang chính của bản tin nick mình hãy ấn vào hồ sơ. Nó sẽ đưa bạn đến một giao diện giống hệt face book luôn.

Next, if you want to go to the main page of the message nick click on the profile. It will bring you to an interface identical face book.
3.PNG

Có 4 phím tắt chính đó là hình nhân là đến bản tin chính các bài viết và bài chia sẻ mà trên trang cá nhân của bạn.

Tiếp theo là các nhận xét, bình luận của bạn đến các bài viết.
Tiếp là các nhận xét , bình luận của người khác phản hồi lại bình luận của bạn
Cuối cùng là thông tin nó giống như wallet.
There are 4 main shortcuts that are multiplied by the main news articles and sharing posts on your personal page.
Followed by the comments, your comments to the article.
Next are the comments and comments of other people responding to your comments
Finally, it's like wallet.

- Trang chủ : là nơi các bài viết của các thành viên mình đã follow sẽ hiển thị nên. Chiếc bút kia sẽ là phím dùng để bạn viết bài. Bạn có thể thấy chiếc "Chuông " nó sẽ hiển thị những thông báo , những thông tin mới nhất cho bạn về tất cả về Steemit như follow , upvote , cmt.

Home: This is where the posts of the members you have followed will be displayed. The pen will be the key for you to write. You can see the "Bell" it will display the message, the latest information for you about all about Steemit like follow, upvote, cmt.
3 (2).PNG5.PNG

Cái quan trọng và rất là hay đó là:

Lịch gửi và các bản nháp tức là khi bạn viết bài có thể đưa sang chế độ bản nháp nếu không muốn xóa đi và đặt lịch đăng bài cũng như chị @Lenancie đã giới thiệu mới đây.
The important and very good is:
Schedules and drafts mean that when you write articles you can go to draft mode if you do not want to delete and set the schedule as well as @Lenancie has introduced recently.
3 (2).PNG
IMG_2995[1].PNG

Vì mình không có bài nào nên nó không hiển thị.

Since I do not have any articles so it does not show.

Phần viết bài dành cho các bạn lười dùng máy tính hoặc chưa có. Nó có tất cả các công cụ hỗ trợ người dùng bằng điện thoại.

Written for the computer or not available. It has all the tools to support users by phone
IMG_2993.PNG

Còn rất nhiều chức năng khác nhau ví dụ như dùng Quét mã QR để chuyển khoản, và đăng nhập cái này mình từng dùng và được nhưng không biết rằng phần mềm đã nâng cấp chưa còn ổn định hay không nhưng mình thấy hiện tại khá ổn định.

Chúc các bạn có thể ít vào Steemit nhưng vẫn lắm bắt , theo dõi Steemit một cách hiệu quả nhất.
There are many different functions such as QR code scan to transfer this used to be and but do not know if the software has been upgraded is not stable or not but I found the current stable.
Wish you can less on Steemit but still catching, Steemit tracking most effectively.
@good-karma
Details information : https://www.esteem.ws/

Sort:  

bài viết rất có ích

a biết đến esteem khá lâu rồi, nhưng nghĩ đến cái đoạn nhập key dài ngoằng vào thì ngại nên ko dùng. Hôm nay đọc bài này của em thấy có phần quét QR code thì thấy hay quá. Quét phát là xong :))

Vâng anh , nó mới Update nhiều tính năng anh ạ

nhưng mà dùng vẫn chậm lắm. chắc là mới phát triển nên chưa được nuột

Em chụp hình nhỏ lại, đưa hình gọn hơn tị nữa với cả phân đoạn các nội dung ra thì bài sẽ đẹp và dễ theo dõi hơn đấy, giống như bài về bots của em.

e cảm ơn chị đã chỉ , góp í e ạ <3

Ý kiến này rất hợp lý!

bài viết rất hữu ích, cảm ơn bạn đã chia sẻ

hơi hơi giống busy đúng không nhỉ, giao diện cũng dễ dùng nữa. Cảm ơn em đã chia sẻ nha

cũng giống cả fb nữa bạn

Chào @mimikombat
Bạn dùng khoá gì để đăng nhập app thế? mình dùng 2 khoá POSTING & ACTIVE thì nó đứng ngắt luôn, không dám dùng khoá chính.
Cũng tải về hơn tháng rồi mà hông có sài được .! khakha

đăng nhập = 2 cách 1 là quét mã QR 2 là lấy mật khẩu gốc " mật khẩu mà ngta cho mình gửi mail ban đầu để đăng nhập nhé A"

Ko chơi cái đó, khakha nguy hiểm luôn cận kề :) ko thì thôi khỏi sài :)

Mới biết đến app và rất cảm ơn