Sky Way последни новини

in #steemit3 years ago

До пускането на блокчейн сайта остават броени дни.

Представителите от Швейжария и Юнитски си "стиснаха" ръцете и започва подготовката, за първия адресен проект. В момента се прави трасировката и отчуждаване на земи. Това не е голям проект, по-малко от 10км. в гора, но е много важно, че е в Европа и ще се използва и за реклама. Това ще е първия оцифрован (блокчейн) проект в кантона Сан Бернанино (нещо такова). По време на строителството на две високи, ключови места ще трябва да се поставят анкерни опори и построяването на път до там ще е по-скъпо от самия проект. Тук ще работи нашия дрон, който ще ни спести неудобствата от липсата на път. Трасето ще е пътническо с юнибайкове и юнибусове и ще изпълнява пасажерски функции. Швейцарците още от сега говорят, че искат да свържат кантона (Сан Бернанино) с Милано-80 км. и най вероятно ще се се разгледа и това трасе в скоро време.

Имаме и предложение от Аржентина (Солния залив) за построяване на товарно трасе за извозване на литиева сол. Литиевата сол е стратигическа суровина за изготвяне на акумулатори от ново поколение. Ние имаме интерес от този проект, защото много от нашите апарати ще бъдат на акумулатори-дрона, елекроавтомобила и др.
Вече е сигурно, че строителството на първия адресен проект, ще започне тази година!

29495794_754238604765420_4697491925805148179_n.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.85
TRX 0.12
JST 0.125
BTC 54238.04
ETH 2085.16
BNB 487.17
SBD 7.35