Sort:  

Надявам се да има.

И аз така мисля !^396FABBB74504EB6FCCFBDE4903AFB8EDFA23D9F324792C6C7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Аз вярвам в прераждането :D

И аз също и се надявам да е така^77B4DB88046B99FC7564DD54F3C643A6C33498FF423FCA47B7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Живота има много серии.Паралелни светове колкото искаш.Животът не е само тук и сега.Тук и сега живееш само в тази реалност в която си в момента.Но в същия миг в друг паралелен свят ти живееш в друга реалност и в друго време.Но това е много дълга тема,върху която човек си заслужава да се замисли и да поразсъждава трезво.
С две думи живота няма край и начало.Единствено физическото тяло което си избираме на този свят се ражда и умира,душата продължава да живее докато не се усъвършенства и не премине през друго измерение.
Това е добър въпрос с много различни отговори.Но всеки трябва да намери отговора сам за себе си.
Благодаря ти за хубавия пост Мариелче.
Поздрави и успех.
01 DQmV3WYFcJgaAdnZ2tU5XHhwfqk132j6X9LFAV2DvM9TdVh.jpg

Coin Marketplace

STEEM 1.00
TRX 0.14
JST 0.149
BTC 55658.33
ETH 2187.30
BNB 474.39
SBD 7.73