Upvote değerinin 2 katı kurasyon(curation) geliri

in steemit •  5 months ago


Source

Şu aralar, Steemit'in kurasyon(curation) ödülü mantığını anlamak/görmek için çeşitli denemeler yapıyorum. Geçenlerde de yazmıştım, o zaman ilk defa upvote değerinden az biraz yüksek bir kurasyon ödülü görmüştüm. Bu denemeler sonucunda, hemen hemen bu değeri sıklıkla yakalamaya başladım.

Bir sonraki hedefim, bunun artık katlarını görmekti. ve artık 1.5 ve üstü katları görmeye başadım. Aşağdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere, upvote değerinin 2 katını gördüm. Burda, ilk değer upvote(0.08 stu'luk), ikinci kutuda işaretlenmiş değer de, SP cinsinden kurasyon ödülü. Gördüğünüz üzere 2 katı.

şimdi gelelim gözlemlerime: Genelden özele gidersek, 3. dakikadan sonra(ilk 3 dakika kurasyon değeri yok) başlamak üzere, ilk 1 saatlik dilim en kıymetli vakitdir. Münkünse, 15. dakikadan sonra olsun. Sizden önce verilen upvote sayısı çok etkili oluyor. Çoğu zaman, siz doğru zamanı yakalasınzı ve yüksek miktarda bot kullanılsa dahi, sayıdan dolayı size az bir pay düşüyor.

az upvote, yeni oluşturulmuş ve ilerisinde yüsek oy alan içerikler, kurasyon geliri bakımından, yüksek bir miktar bırakma potansiyeline sahipler.

Bu konuda, yeni gözlemlerimi tekrar paylaşacağım.
iyi yazmalar ve iyi kazançlar dilerim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi @mahsumakbas
I have upvoted and resteemed this post.
I have read in a post by Dan Larrimer, one of Steemit cofounders that curation rewards can be increased both by timing and by increasing the amount you contribute to the rewards. I think this reference to “how much you contribute to the posts rewards” can mean two things:
1st the strength of your upvote in terms of Steempower and percentage of voting power used.
2nd the amount you contribute via BidBots. I think it may be mathematically possible to make your curation rewards greater by magnifying your contribution to the total rewards.
What do you think?
Thank you,
@shortsegments

·

@shortsegments thank you for your valuable comment. Actually, there are many parameters affect curation rewards. But, as you can guess, the most important parameters are, timing and number of votes before your vote and then vote value after your vote.

Hiii...

Great Post with Great Information.

·

@bharat273 Thank you. Keep following

thanks for the information !!, and for taking the time to share it with us!

//

dankie vir die inligting !!, en vir die tyd om dit met ons te deel!

·

You're welcome. Keep following

You got a 12.59% upvote from @upme thanks to @mahsumakbas! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 11.83% upvote from @upmewhale courtesy of @mahsumakbas!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Great informatios, I got your tips,

·

happy if it is useful ;)

Ossammm great work sir

·

Thank you

Bence bu kural karınıza yardımcı olacaktır. 30 dakikalık politika.
Bir yazar bir gönderi veya yorum gönderdikten sonra, bir zamanlayıcı başlar ve yayınlanma zamanına yaklaştıkça sizden daha fazla puan kazanırsınız. Ödüllerin yüzdesi, küratör havuzuna gider. Ancak yazar, yazıyı gönderdikten 30 dakika sonra, kazanacağınız küratörlük ödülünün yüzdesi artar. Bu yüzden erken geri kazanım sizin için sıfır ödüle neden olurken, 30 dakika içinde yükseltme yapmak size maksimum iyileştirme ödülü verecektir. 30 dakika içinde yazar% 75 ve küratörler ödülün% 25'ini ayırdı.

·

Yorumunuz için teşekkür ederim :)

·
·

30 dakika kuralını zaten biliyor olsaydın özür dilerim.
Başkalarının yazılarına yorum gönderirken bunu kullanıyor musunuz?

Enteresan gerçekten.

·

akonuyu iredelemeye devam edeceğim, bakalım daha neler çıkacak :)