Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hmm może.. sam nie wiem rób jakieś commentary bo to ludzie oglądają

commentary? tzn?

po prostu jesteś komentatorem :P

O i jak masz już zamiar robic te commentary to takie porządne a nie jakieś gówno np takie: on jest kurwa głupi hahaha on gada o minecrafcie bo jest dzieckiem niech się potnie frugo :P

no coś typu Awięc albo Mateusz spasiński itd <to jest odp do twojego koma nie myśl że oni to debile ja cenie takie kanały commentary :P

aha już rozumiem, dzięki.

Polecam zacząć publikować wartościowe wpisy na platformie steemit. Tego typu wpisy mają dosyć negatywny odbiór wśród społeczności.