Hellowhale is under maintaince

in #steemit4 years ago

Hellowhale Bid Based Upvote Bot is under maintaince.

We performing an update and maintaince, we will give you information when we are up again!

So stay followed, Thank you for your patience.


#Tr

Hellowhale botu için bakıp ve update çalışması yapılıyordur, kısa bir süre için çevrimdışı olacaktır.

Kısa bir süre sonra tekrar çalışmaya dönecektir, haberler için lütfen takipte kalınız. Sabrınız için teşekkür ederim.

Bilgi amaçlı bir posttur.

hello whale.jpg

Sort:  

Bilgi için teşekkürler

Eyvallah tesekkurler bilgilendirme icin

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40115.54
ETH 2296.10
USDT 1.00
SBD 6.64