145 годни от обесването на Васил Левски

in steemit •  9 months ago

Днес се навършват 145 годни от обесването на един от най-великите българи - Васил Левски.
Нека днес, напук на всички социални мрежи и виртуални валути и приятелства, се сетим за Дякона, които въпреки липсата на всичката тази "свързаност", на която ние се радваме сега, е бил хиляди пъти по-свързан с хората, с каузата, с бъдещето от всички нас вкупом.

Али (5г.): "Мамо, днес учихме за Васил Левски, които е оставил косичка на майка му, за спомен. Ама знаеш ли - приближава се към мен и ми прошепва - той е умрял!"

Steemit: @darina

IG: http://bit.ly/2BrJljf

Facebook: DarinaDrawing

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Поклон пред паметта и делото му!

Делата и историята ми трябва да се изучава от 1 до 8 клас. Има от всичко и за малки и за по-големи.

Поклон пред един велик Българин!

Поклон пред паметта му!

Поклон!

Нека с действията си да достигнем до Левски ! Дела!

Безспорно велик човек! Пример и гордост за всеки българин.

ПОКЛОН пред паметта му!!!!!

Congratulations @darina! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!