ကုရ္အာန္ကုိ ခုိးနားေထာင္တဲ႔ ကာဖိရ္ျကီးသုံးဦး

in #steemit5 years ago

ကုရ္အာန္ကုိ ခုိးနားေထာင္တဲ႔ ကာဖိရ္ျကီးသုံးဦး
┄─━━━━━━▣▣━━━━━━─┄
image

တစ္ခါက အဗူဂ်ဟလ္ရယ္အဗူစြဖ္ယားန္ရယ္အခ္နဆ္
ဗင္န္ရွရီးက္ရယ္ ဒီကာဖိရ္သုံးဦးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး
"ဆြ"ကုရ္အာန္ဖတ္တာကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ လူေတြမသိေအာင္
ခုိးျပီး ထြက္လာခဲ႔တယ္။

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက သူတုိ႔သုံးဦးဟာ အတူတူတုိင္ပင္ျပီး
လာျကတာမဟုတ္ဘူး တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အသိ
မေပးပဲ ထြက္လာျကတာျဖစ္တယ္။သူတုိ႔သုံးဦးဟာ ကုရ္
အာန္အသံကုိ တစ္ေယာက္ တစ္ေထာင့္စီကေန
နားေထာင္ရင္း တစ္ညလုံးကုန္ဆုံးသြားတယ္။

မေမွ်ာ္လင့္ပဲ လမ္းမွာဆုံမိျကတဲ႔အခါ တစ္ေယာက္ကုိ
တစ္ေယာက္ျပန္ေျပာျကတယ္။နားေထာင္ျပီးတဲ႔အခါမွာ
မင္းလုပ္ရပ္ကမေကာင္းဘူးလုိ႔တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ အျပစ္ေျပာျကတယ္။သူတုိ႔ေတြဆုံးျဖတ္လုိက္ျကတယ္

ေနာင့္ေနာင္ကုိ ဒါမ်ဳိးခုိးျပီးနားမေထာင္ေတာ့ဘူး တကယ္
လုိ႔မ်ား သူတုိ႔ေတြရဲ့လုပ္ရပ္ဟာ တျခားေသာအရဗ္ေတြ
သိသြားရင္ အားလုံးအီမာန္ရွင္ေတြျဖစ္ကုန္ျကမယ္။

ဒီလုိဆုံးျဖတ္ျပီးကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ျပန္သြားျကတယ္။
ေနာက္ညမွာ သူတုိ႔ေတြရဲ့စိတ္ထဲမွာ ကုရ္အာန္ကုိ နား
ေထာင္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာျပန္တယ္။

အထက္ပါအတုိင္း တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ သတင္း
မေပးျကပဲ ကုိယ္စီကုိယ္စီတိတ္တဆိပ္ထြက္လာျပီးအိမ္ရဲ့
ေထာင့္ေတြမွာ ခုိးျပီးကုရ္အာန္ဖတ္တာကုိ နားေထာင္ေန
ျကတယ္။မနက္မုိးလင္း အိမ္ျပန္ေတာ့ လမ္းမွာ ဆုံျကျပန္
ေတာ့ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ျပစ္တင္ျပန္တယ္။

ထုိကာဖိရ္ေခါင္းေဆာင္သုံးဦးဟာ ေနာက္တစ္ခါ
နားမေထာင္ေတာ့ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျကတယ္။ဒီလုိပဲ
တတိယညကုိေရာက္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့စိတ္မ်ားဟာ ကုရ္
အာန္ရဲ့ခ်ဳိျမမႈ ကုရ္အာန္ရဲ့ အရသာတုိ႔ကုိ ထက္မန္ခံစား
ဖုိ႔ မလႊဲမေရွာင္သာ တိတ္တဆိပ္ေရာက္လာျကျပန္တယ္။

ထုံးစံအတုိင္း မနက္မုိးလင္းတဲ႔အခါ အိမ္ျပန္ျကေတာ့
လမ္းမွာ ဆုံျကျပန္တယ္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကုိယ္စီကတိတည္ျကမယ္ ေနာက္ညမွာ
တမန္ေတာ္ရဲ့ကုရ္အာန္ဖတ္သံကုိ နားမေထာင္မိဖုိ႕
ေျပာဆုိိကာ အိမ္ျပန္သြားျကတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ အခ္နဆ္ဗင္န္ရွရီးက္က မိမိ
ေတာင္ေဝွးကုိယူျပီး အဗူစြဖ္ယာန္စီကုိ ေရာက္လာတယ္။

အဗူစြဖ္ယာန္ကုိေမးတယ္ အသင္ေျပာပါ ဒီကုရ္အာန္နဲ႔
ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိျမင္လဲ-?

အဗူစြဖ္ယားန္ဟာ အသံေလးေလးျကီးနဲ႔ ကုရ္အာန္ဟာ
မွန္ကန္ေသာက်မ္းျဖစ္ေျကာင္းကုိေျဖတယ္။ထုိအခါ
အခ္နဆ္ကလည္း ေျပာတယ္ ငါလည္းအဲ႔လုိပဲ ျမင္တယ္။

ျပီးေနာက္မွာ အဗူဂ်ဟလ္စီကုိေရာက္သြားတယ္။သူကုိ
လည္းအေစာကလုိ ကုရ္အာန္္ကုိ ဘယ္လုိျမင္လဲေမးေတာ့

အဗူဂ်ဟလ္ကေျဖတယ္။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ငါအမ်ဳိးရုိး
နဲ႔အဗ္ဒ္မနာဖ္မ်ဳိးရုိးဟာ အျမဲတမ္းဆန္႔က်င္ဘက္ပဲ

ေခါင္းေဆာင္လမ္းျပမႈအပုိင္းမွာ သူတုိ႔မ်ဳိးရုိးက ဘယ္
ေနရာမွာ ဦးေဆာင္လဲ သူတုိ႔နဲ႔အျမဲယွဥ္ျပဳိင္ေနဖုိ႔ပဲ

သူတုိ႔ဟာ ေနာက္လုိက္ေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း
ျပမလဲ သူတုိ႔ထက္ ငါတုိ႔ ေကာင္းေအာင္လုပ္ျပီး ျပသဖုိ႔ပဲ

သူတုိ႔ဟာ ဘယ္အရာအေပၚမွာ ေခါင္းေဆာင္လဲ သူတုိ႔
အေနာက္ကုိ မလုိက္ဖုိ႔ပဲ အရဗ္တစ္ခြင္လုံးသိတယ္
ငါတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္၂စုဟာ ဂုဏ္ရည္တူတဲ႔အမ်ဳိးအႏြယ္
ေတြဆုိတာ

အဲ႔လုိျပဳိင္စုိင္ေနတဲ႔အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သူတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္
က နဗီတစ္ပါးပြင့္တယ္ သူအေပၚ ေကာင္းကင္က ဝဟီက်
တယ္ဆုိေတာ့ ငါတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္ရဲ့ တာဝန္က ဆန္႔က်င္
ေနဖုိ႔ပဲ ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနျပီပဲ

ဒါေျကာင့္ငါတုိ႔မွာ ခြန္အားရွိ႕သေလာက္နဲ႔ ရေအာင္ဆန္႔က်င္ျပီး ရေအာင္တြန္းလွန္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္
ထားလုိက္တယ္။ ငါတုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္ဟာ သူတုိ႔အမ်ဳိး
အႏြယ္ကုိ ရေအာင္ယွဥ္မယ္ သူအေပၚလုံးဝ အီမာန္
ယူမွာ မဟုတ္ဘူး။

မိတ္ေဆြမ်ားခမ်ား-ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ သိရတာတစ္ခုက
အစၥလာမ္ရဲ့ အျကီးမားဆုံး ရန္သူျဖစ္လင့္ကစ ကုရ္အာန္
ကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္တယ္ဆုိတာဟာ ကုရ္အာန္ရဲ့
မုအ္ေဂ်ဇဟ္တစ္ခုပါပဲ။

📗الخصائص الکبری للسیوطی📗
{بحوالہ: سلف صالحین کے ایمان افروز واقعات‌، ص۔ ۱۲۱}

              ေလးစားလွ်က္
      ေမာ္လဝီ မုဟမၼဒ္အစၥမာအီးလ္ ဥကၠံ
Sort:  

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27804.82
ETH 1746.93
USDT 1.00
SBD 2.97