အထက္တန္း ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးေတြ ဝတ္ဆင္

in #steemit5 years ago

image

အထက္တန္း ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးေတြ ဝတ္ဆင္

ကိုရီးယားနန္းတြင္းဇာတ္လမ္းတြဲေတြၾကည့္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ လွပတဲ့ခ်စ္စဖြယ္နန္းတြင္းဝတ္စံုေလးေတြကို ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
နန္းတြင္းသမားေတာ္ ခ်န္ဂင္ဇာတ္ကား၊ ဂိုဂူေလ်ာျပည္ကို တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴမံုဇာတ္ကားစတဲ့ ဇာတ္ကားေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားျပားသလို ကိုရီးယားေရွးနန္းတြင္းရဲ႕ ဓေလ့ေတြကိုလည္း ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

image

ဒီတစ္ခါတင္ျပမွာကေတာ့ ေရွးကိုရီးယားနန္းတြင္းမွာ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ နန္းတြင္းဝတ္စံုအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဝတ္စံုအမည္ကေတာ့ Dangui ျဖစ္ပါတယ္။ Dangui ဆိုတာ ကိုရီးယား႐ိုးရာဝတ္စံုျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းစားအမ်ိဳးသမီးေတြ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ ဝတ္စံုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝတ္စံုကို ဂ်ိဳေဆာင္မင္းဆက္စိုးစံစဥ္ကာလအတြင္း ဝတ္ဆင္ၾကေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ပြဲလမ္းအခမ္းအနားေတြမွာ ဝတ္ဆင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ Dangui ဝတ္စံုကို dang-jeogori၊ dang-jeoksam လို႔လည္း ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ ဒီဝတ္စံုဟာ ၅၇ ဘီစီကေန ၆၆၈ ေအဒီအတြင္းစိုးစံခဲ့တဲ့ မင္းဆက္ ၃ ဆက္လက္ထက္ကေန စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြက ဆိုပါတယ္။

image

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႐ိုးရာဝတ္စံုေတြကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ စာေပပညာရွင္ Yi Jae ကေတာ့ သူေရးသားတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ Dangui ဝတ္စံုအပါအဝင္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ထံုးတမ္းဓေလ့ေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Dangui ဝတ္စံုဟာ ဒူးဖံုးတဲ့အထိ အရွည္ရွိရသလို အက်ႌလက္ေတြကေတာ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ပံုသ႑ာန္ရွိပါတယ္။ ဒီဝတ္စံုဟာ ေရွးကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးေတြ ေန႔စဥ္ဝတ္ဆင္တဲ့ sangbok ဝတ္စံုနဲ႔လည္း ဆင္တူပါတယ္။ ဒီဝတ္စံုကို ဘုရင့္မိဖုရားေတြ၊ အရာရွိအမ်ိဳးသမီးေတြအျပင္၊ လူကံုထံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ဝတ္ဆင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27851.64
ETH 1757.17
USDT 1.00
SBD 2.88