gjett og finn glede!

in #steemit3 years ago

service er livets vann, forhåpentligvis står den tidens tann... kan du gjette hvor dette er?

"Hvilket tidspunkt etter klokken 17:00 ønsker dere at vi booker dere inn til middag? Kjøkkenet stenger kl.22.00, så vi anbefaler ikke noe senere enn kl.21.00. Er det noen allergier vi skal ta hensyn til?

Våre dobbeltrom med balkong har dobbeltsenger og minibar, så alt i orden."

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66442.48
ETH 3553.03
USDT 1.00
SBD 3.10