Günaydın mesajı

in #steemit-turkiye2 years ago

Herkese günaydın bugün herşey gönlünüzce olsun iyi bir gün olsun.iyi günler

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43405.63
ETH 2243.11
USDT 1.00
SBD 5.05