Fransız İhtilali

in steemhunt •  17 days ago

Fransız İhtilali, Fransız halkının kardeşlik, adalet ve eşitlik duygusuyla monarşi karşısındaki ayaklanması olup, bu süreç 1789 ile 1799 arasındaki 10 sene olarak kabul edilir.

Fransız İhtilaline sebep olan ayaklanma başka ayaklanmalardan farklıdır. Burada ilk kez monarşi fikri tartışmaya açılmıştır. Fransız İhtilalinin sonucu olarak kraliçe ve kral giyotine yollanmıştır. Fransız İhtilali neticesinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi çıkmıştır.

Kanlı geçen süreç sonrasında, Fransız İhtilali'nin bugün de geçerli olan siyasal ilkeleri ortaya çıkmıştır. Önceleri, aristokrasi ve monarşi karşıtı olan hareket, zaman içinde grupların birbirini öldürmesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreç en başta bulunan kişilerin öldürülmesine kadar uzanmıştır. Çok fazla aydın öldürüldüğü için, bazıları Fransız İhtilali'ni aydınlanma sonu olarak nitelendirirler.

Fransız İhtilalinin etkisi sadece Fransa'da değil diğer ülkelerde de olmuştur. Nitekim Polonyalılar, Çekler, Almanlar da sonrasında harekete geçtiler. Ruslar da 1917 senesinde ayaklandılar. Fransız İhtilali 19. Asır boyunca, çeşitli milletlerin ayaklanmalarına ön ayak olmuştur.

Fransız İhtilali aslında birkaç etkiye veya kişiye bağlanamayacak birden fazla boyutu olan bir ayaklanmadır. Bu ayaklanmada seneler boyunca değişik filozofların yazdıklarının etkisi olmuştur.

Fransız İhtilali sürecinin başlangıcını, Etats Generaux adlı meclis toplantısı oluşturur. Bu meclisin üç sınıfı bulunmaktaydı. Soylu ruhban ve diğer halk sınıfları. Kral 16. Louis, 1789 senesinde, yıllardır toplanmamış bu meclisi çağırır, sebebiyse ülkedeki ciddi ekonomik çöküntüdür. Paris karışmıştır ve isyanlar güçlükle engelenmektedir. Kral aslında bu meclis vasıtasıyla vergileri arttırmak ister ama meclis reformun yapılmasını istemektedir lakin Kral reform taraftarı değildir. Ayrıca meclisteki bu 3 sınıf temsilcisi arasında da anlaşmazlık bulunmaktadır.

Sonuç olarak halk meclisi kendini tek temsilci ilan edip, ruhbanlar ve bir kısım soylular kralın yanında yer alınca, Fransız İhtilali'nin fitili ateşlenmiş olur.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanlive.000webhostapp.com/2018/12/fransiz-ihtilali

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!