Kuula - Virtual tour and 360 image sharing platform

in steemhunt •  19 days ago

Kuula

Virtual tour and 360 image sharing platform


Screenshots

Screenshot_2019-03-05 March 2, 2019 .jpg


Hunter's comment

ENG: Kuula is a global platform to share 360°/VR images created by Bartek Drożdż. Thanks this great tool you can make virtual tours with interactive hotspots and background music. Moreover you can experience 360 photos on your VR devices directly from page.

PL: Kuula to platforma do publikowania zdjęć sferycznych stworzona przez Polaka mieszkającego w USA - Bartka Drożdża. To świetne narzędzie, które pozwala w łatwy sposób tworzyć wirtualne spacery z interaktywnymi elementami. Co więcej wszystko można oglądać na urządzeniach VR bezpośrednio ze strony, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.


Link

https://kuula.co/Steemhunt.com

This is posted on Steemhunt - A place where you can dig products and earn STEEM.
View on Steemhunt.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi @hallmann,

Thanks for your hunt. I’ve reviewed and approved it. The hunt is on.