Do you want to MAKE MONEY by guessing BTC/USD at SteemGuess?

in steemguess •  2 months ago  (edited)

WinnersIMG.png

IMG-20190711-WA0022.jpg

SteemGuess is a simple BTC/USD prediction application. For a better understanding of Steem Guess, see "What is the Steem Guess?"

In this post we will simply explain the tournaments and what you can do to win in tournaments.

On the SteemGuess home page, the current bitcoin price and coordinated universal time meets us. We will make our prediction based on these values and the time of the tournament we will participate in.

For Example :

LoginPost.png

The current bitcoin price is 12265.00 and we assume that we will participate in the nearest tournament for UTC 18:26. In this case, the "nearest upcoming tournament" will be as follows.(UTC 20:00)

nearestpost.png

that is, we have about 20 minutes to participate in the tournament and 1 hour and 20 minutes before the tournament ends. (You will not be able to participate in the tournament when there is less than 1 hour before the end of the tournament.)

Based on this information, we will estimate how much BTC/USD will decrease or increase in 1 hour 20 minutes and write our value and we will join tournament.

PredictPost.png

After you make the payment, you will participate in the tournament.If your prediction is closest to the BTC/USD price at the time of the tournament, you will win the total amount of money. And you will have your name on the Winners.

Even if you are the only participant of the tournament, you can take your place in the winners section.

WinnersIMG.png

Now you can Join the Tournament

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hocam yarışmaya steem ile de katılabilirsek fena olmaz. Sadece sbd biraz sıkıntı olabilir diye düşündüm ama yinede siz bilirsiniz.

Posted using Partiko Android

@murattatar merhaba, açıkçası ben bu tür tahminlerde pek başarılı olamadığımdan direkt ilgi gösteremesem de, @thales7 e katılıyoprum. sadece sbd olması sıkıntı. Tabii herkesin eşit oranda katılımı adına bir birimde karar kılmak şart ama şöyle bir düşüncem var. Bilmiyorum anlamlı mıdır.

Gördüğüm kadarıyla her 4 saatte bir turnuva mevcut. Bu da günde 6 turnuva demek. Bu turnuvaları hem 3 er 3 er steem ve sbd olarak ayırabilirsiniz.

Ayrıca günde 6 ve her gün olan bir turnuva serisine insanlar daha düşük katılımlarla daha sık katılmak isteyebilirler. Bu sebeple 2 SBD miktarı da katılımı düşük tutabilir. Bunu yerine, kademeli turnuvalar olabilir. Mesela; Gün içindeki 6 turnuvayı 0.5 Steem 1.5 Steem 5 Steem ve 0.5 SBD , 1.5 SBD ve 5 SBD şeklinde bölmek sanki daha iyi olabilir.

Son olarak eklemek istediğim post konusu var; Tuırnuvalara sık katılan insanlar anasayfalarında devamlı steemguess tahmin postlarının görünmesini istemeyebilirler. Ayrıca bu belki de SC ve baska community ler tarafından da rahatsız edici bulunabilir, en son drugwars tan bayagı bir şikayet ediliyordu ama arkasında fundition oldugu için dokunulmuyordu. Ona ragmen, DW artık paylaşımları steemblockchain de bir forum hesabının altına olacak şekilde ayarladı ve artık kimsenin paylaşımı post olarak ekranlara düşmüyor. Sadece yorumlarda görülüyor. Tabii yaygınlaşması adına post olması daha doğru ama sırf bu sebeple oynamak istemeyecek insanlara acaba bir alternatif olarak yorum şeklinde post paylaşımı tercihli olarak sunula bilir mi? Bazı insanlarda post olarak yayınlanmasını isteyecektir. Bu sebeple tercihli olursa, anasayfalarında göstermek istemeyen insanlar için de bir çözüm sunmuş olur.


Nacizane fikirlerimi iletmek istedim. Belki çok yersiz ve anlamsız gelebilir. Affola. Umarım sistem başarılı olur. Bence global hesaplar da duyuldukça hızla yaygınlaşacaktır ve başarılı olacağına inanıyorum.

Loading...

Öncelikle Teşekkürler.

Önceki postun altında bir grup, kendi aralarında Steem hatta Steem Engine ile üretilmiş yeni bir coin ile oynamaktan bahsediyorlardı. Ama çıkış noktası fiyat yüzünden di.

@thales7 hocam sizin de çıkış noktanız az olsun sürümü çok olsun mu?
Yani 2 SDB yerine 0,5 hatta 0.2 SBD olsa, daha çok mu kullanılırdı
yoksa STEEM'i SBD'ye çevirmekle uğraşmak istememek mi etken?

Hocam bence extra bir Coin iyi bir fikir deyil. Ortalık coin kaynıyor, hangisini neremize napcamızı şaşırdık. Platforma yeni gelen biri olmuş olsa ve steem-engine deki coinleri görse, burada neler dönüyor diye şaşırı. Benim düşünceme göre steem/sbd kalmak daha mantıklı gibi. Hocam burada da biraz farklı düşündüm. Yüksek oynayan yüksek kazanabilir, düşük oynayan düşük kazanabilir. Yani 2-3 Pool olsa ve millet cebine göre hareket etse tarzı. Bunlar benim düşüncelerim, en doğrusu nu siz bilirsiniz.

Posted using Partiko Android

You received a 10.00% complementary upvote from @swiftcash 🤑
To stop similar upvotes from @swiftcash, reply STOP.

Congratulations @steemguess! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!