Travel to Memorables and Interactive Instants - Modelizing SteemFest3 VR / Daily report 20.11.2018 [IT](EN/HU)

in #steemfest3 years ago

Today we (me and Zsolt) continued the conference room of Steemfest which happened this year in Krakow in Poland. I explained to Zsolt he could start another connected room.

traduction in hungarian

Én és Zsolti folytattuk a konferencia szobát Steemfest-ről. Ez éven volt megrendezve Krakow-ban Lengyelországban. Kiadtam Zsoltinak hogy ma elkezdheti azt a szobát ami a fő konferencia szobához csatlakozik.
Képernyőfelvétel (64).png
While he worked measuring and creating I tried to develop the ceiling of the part Zsolt made. I made 2 kind of lights and placed them. After that I assembled in one group because it is easier work with.

traduction in hungarian

Az alatt az idő alatt amíg Zsolti méregetett és kreált, megpróbáltam kiegészíteni , realisztikusabbá tenni a konferencia terem tetejét amit Zsolti készített ebben a projektben.
Két fajta lámpával egészítettem ki és ezek után egy csoportba raktam őket hogy könnyeben lehessen velük dolgozni.

Beginning of the work I finished texturing and work out the table with laptop and projector.

traduction in hungarian

Nap elején befejeztem a tegnap készített asztalt a projektorral és laptoppal majd ezeket feltextúrázva és kiegészítve egyberakva elhelyeztem a fő projektemben.

Képernyőfelvétel (52).png

As @ccommons.art suggested yesterday, we should definitely make out of the 3d space #cryptoart, we just started to get through what it is and understand that through platforms such as @fundition or @utopian-io using the #steem #blockchain, creatives, entrepreneurs and developers like us can effectively find support by sharing their work and got rewarded by people who want to support their passion or dedication. So much things to discover here in a so little time. We probably will have a lot of things we will still be continuing to explore when we will be back home while bringing back our new experiences.

traduction in hungarian
@ccommons.art azt kérte tegnap hogy pontosan ell kell készítenünk 3D ben helyiséget #cryptoart , elkezdtünk túljutni azon hogy mi ez és megértettük azt hogy a platformokon túl mint a @fundition vagy @utopian-io ami használva #steem #blockchain , hirdetők, vállalkozók és fejlesztők mint mi effektíven tudnak támogatást keresni azzal hogy megosszák a munkájukat és ezért jutalmat kapnak az emberektől akik szeretnék támogatni szenvedélyüket és elkötelezettségüket. Sok felfedeznivaló van rövid idő alatt. Valószínüleg
sok dolog lesz aminek folytatni fogjuk a feltárását amikor hazaérünk és visszahozzuk az új tapasztalatainkat.

About at the midday Zsolt had finished part of room , after I textured up and attached few more missed logo for example: Exit sign.

traduction in hungarian

Dél körül Zsolti befejezte a szoba egy részét majd és ezt feltexturáztam és pár logót csatoltam hozzá ami hiányzott mint a kijáratjelző.
Képernyőfelvétel (62).png

After all Zsolti started to make corridor while I textured the conference wall with a simple style. Jean asked me to make it more realistic, like in the picture. This is a bigger challenge because I needed to work with photoshop to cut out wall sample from the pictures we got which were not specially corresponding to the perspective I needed to map most of the surfaces of the objects. Another texturing tryout is visible in center of the wall.

traduction in hungarian

Mindezek után Zsolti elkezdte a folyosót elkészítését miközben én már feltextúráztam a falat egy alap stílussal. Jean megkért hogy még pontosabbá és realisztikusabbá készítsem el mint a képen is. Nagy kihívás volt számomra mert photoshop programmal kellett dolgoznom mivel ki kellett vágnom a fal mintáját is a kapott képekből és nem volt megfelelő rálátás néhány tárgyra. Másik megpróbáltató feladat megjeleníteni a fal közepén lévő mintát.

Képernyőfelvétel (61).png

End of the day I assembled in one group what we made with textures and rework objects. Indeed we can start to see when we work on the textures its start to create more depth and realism. We still have a lot of work to do in order to start to work with the lights and the cinematics, but we hope we can make a maximum before to finish our time with you at Global School in Vienna!

traduction in hungarian

Nap végére összeraktam egy projektbe a dolgokat amiket textúráztunk és újra kidolgoztunk.
Kezdett látszani hogy a munkánk egyre több részletet és munkát ölel fel és valóságosabbnak tűnik mint ahogy elképzeltük. Még mindig nagyon sok munkánk maradt pl: fényekkel való munka és jelenetek megvalósítása is. Reméljük hogy a maximumot tudjuk adni még azelőtt hogy lejár az időnk a Global School-al Bécsben

Képernyőfelvétel (59).png

Tomorrow will be our last work day in Vienna so I want to finish our project. Thursday after the evaluations and maybe a secret special guest @jnmarteau wants to present us my group will go to Belvedere garden. Later in the afternoon we will need to do our paperwork and Friday we will go back home.

traduction in hungarian

Holnap lesz az utolsó nap Bécsben ezért szeretném teljesen befejezni a teljes projektet amin dolgoztunk. Csütörtök a beszámoló után talán egy titkos speciális vendég @jnmarteau szeretne bemutatni minket és csapatunk a Belvedere kertbe fog menni . Később délután papírmunka vár reánk és Péntek lesz az a nap amikor haza indulunk.

This 3 weeks were again really impressive, full of fun, useful and unforgettable for me. If someone get this kind of possibility don’t miss it!

traduction in hungarian

Ez a 3 hét ismét lenyűgöző, szórakoztató, hasznos és felejthetetlen volt számomra. Ha valaki ilyen lehetőség kap ne hadja ki!

Sort:  

You made an incredible work Laszlo!

Thank you for your amazing work and contribution! You made incredible achievements!

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=steemevent
Post link: http://steemitworldmap.com?post=travel-to-memorables-and-interactive-instants-modelizing-steemfest3-vr-daily-report-20-11-2018-it-en-hu


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41923.38
ETH 3126.75
USDT 1.00
SBD 4.77