Ey gidi karadeniz!!

in #steemexclusive2 years ago

Memleket özlemi, memleketi hatırlatan her şeyin önünde foroğraf çektiriyor 😀😀

IMG-20200813-WA0036.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27885.52
ETH 1765.78
USDT 1.00
SBD 2.91