Fırçamı aldım əlimə

in #steemexclusive2 years ago (edited)

IMG_20210607_121300.jpg

Deməli, səhər durdum yerimdən. Yeməyimi yedim. Bir az həyətdə gəzişdim. Sevimlilərimin yanına qayıtdım. Fırçalarımın. Bir albomum var. Rəsmlərim ordadı. Onları vərəqləyib baxmağı çox sevirəm.

IMG_20210607_121831.jpg

Amma düşünməyin ki, yalnız rəsm çəkirəm. Şirniyyat bişirməyi sevirəm. Hə bir də pizza hazırlayıram.

54997.jpg

Amma rəsm çəkmək bir başqadı mənimçün. Rənglərlə, boyalarla söhbət etməyi xoşlayıram.
Az qala unutmuşdum. Bir pişiyim var. Onunla zaman keçirmək də ən sevimli istirahətimdi. Çox sevimlidi. Siz də sevərsiz😊 Onu da gələn dəfə paylaşacağam:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23229.17
ETH 1677.40
USDT 1.00
SBD 2.66