اولین ورژن از سایت استیم ایثsteemCreated with Sketch.

in #steemace5 years ago

با تشکر از تیم برنامه نویسی ، آقا نوید و آقا داوود اولین ورژن از SteemAce app آماده شده و قراره ایراداتش ابتدا بعد از یک هفته تست رفع بشه
در این ورژن ، اپ با توجه به چیزی که در ربات تلگرامی @SteemAce_bot به عنوان شاخه و زیر شاخه ثبت میشه ، پست هایی که باید لایک کنیم رو به ما پیشنهاد میده.
قابل یادآوریه که از هر کاربر در 24 ساعت فقط یک پست به زیرگروه پیشنهاد میده
قطعا برای بخش اول میتونست پربار تر باشه، ولی یکم هماهنگی اولیه app و کانکت با استیم زمان بر بوده و یکی از برنامه نویسها درگیر آزمون پایان ترمش شده
ایشاللا بعد یه هفته تست ابتدا باگ ها رفع میشه و بعد بخش بعدی شروع به آماده سازی میشه
طبق تصمیمات گرفته شده برای هر دوره ، فیچرهایی درنظر گرفته میشن که اهمیت آماده سازی بالایی داشته باشن و هم در زمان یک ماهه آماده بشن.(دوره بروز رسانی 1 ماهه در نظر گرفته شده)
https://steemace.ir
این اپ با اکتیو کی برای امنیت بیشتر و بدون استفاده از فیلتر شکن تنظیم شده. برای دسترسی به اکتیو کی از فایل پی دی اف استفاده کنید.
پس از باز شدن لینک از add home screen استفاده کنید.

با تشکر
گروه استیم ایث

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63186.04
ETH 3392.68
USDT 1.00
SBD 2.50