Nyan Rakan Soe ek

in #steem4 years ago

Kawan loen se Aceh yang meutuah meumubahgia Nyoe adalah ie minum nutrisari biasa kop Mangat Wate tajep nah kawan rasa jeruk kawan euk grah teuh Wate takalon.
Kawan loen se Aceh yang meutuah meumubahgia Nyoe adalah ie minum nutrisari biasa kop Mangat Wate tajep nah kawan rasa jeruk kawan euk grah teuh Wate takalon.
Kawan loen se Aceh yang meutuah meumubahgia Nyoe adalah ie minum nutrisari biasa kop Mangat Wate tajep nah kawan rasa jeruk kawan euk grah teuh Wate takalon.
Kawan loen se Aceh yang meutuah meumubahgia Nyoe adalah ie minum nutrisari biasa kop Mangat Wate tajep nah kawan rasa jeruk kawan euk grah teuh Wate takalon.
image
image

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20125.06
ETH 1346.05
USDT 1.00
SBD 2.51