Kueh kacang ijoe

in #steem4 years ago

Kueh kacang ijoe Nyoe kop Mangat teman euk sebab geuprugoet Ngon tupong geujampu boh manok dan gula dan susu cukop Mangat Ju Wate tapajoh Ngon euuk Nyoe adalah foto saknyoe Ju long foto kiban meunurot wakroen mandum sahabat stemeant.
Kueh kacang ijoe Nyoe kop Mangat teman euk sebab geuprugoet Ngon tupong geujampu boh manok dan gula dan susu cukop Mangat Ju Wate tapajoh Ngon euuk Nyoe adalah foto saknyoe Ju long foto kiban meunurot wakroen mandum sahabat stemeant.
Kueh kacang ijoe Nyoe kop Mangat teman euk sebab geuprugoet Ngon tupong geujampu boh manok dan gula dan susu cukop Mangat Ju Wate tapajoh Ngon euuk Nyoe adalah foto saknyoe Ju long foto kiban meunurot wakroen mandum sahabat stemeant.
Kueh kacang ijoe Nyoe kop Mangat teman euk sebab geuprugoet Ngon tupong geujampu boh manok dan gula dan susu cukop Mangat Ju Wate tapajoh Ngon euuk Nyoe adalah foto saknyoe Ju long foto kiban meunurot wakroen mandum sahabat stemeant.

image
image
image

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20030.11
ETH 1336.05
USDT 1.00
SBD 2.49