Documentaire: Peter Frankopan verteltsteemCreated with Sketch.

in steem •  last year 

<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbetermichiel%2Fposts%2F2500518860172796&width=500" width="500" height="527" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>


Posted from my blog with SteemPress : https://www.betermichiel.nl/2018/02/documentaire-peter-frankopan-vertelt/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Hele goeie docu. Heb je em zelf ook helemaal gezien ofwa?

Ben het helemaal met die vent eens. Azie is upcoming als een malle. En inderdaad misschien lopen we al snel langs de grachten van Amsterdam niet begrijpend dat die panden ooit zo duur waren.

Peace

·

Ja heb hem helemaal gekeken en eerlijk gezegd waren sommige zaken die hij aanstipt echt bijna een slap in the face.
IK ga dus ook volgen wat hij zegt en weg uit NL,of in ieder geval voor een tijdje. Daar ga ik uiteraard over schrijven hier. Meer volgt.