SSOT HEALTH ile Sağlık Sistem Ağı Daha güçlü Daha Güvenilir

in #ssothealth6 years ago

Günümüzde sağlık sisteminde hastaların kayıt istemlerine çok önem verilmektedir.Herhangi bir hastaneye giden kişinin hastaneye girişinden çıkışına kadar yapılan tüm tetkik ve işlemler hastanenin kayıt sisteminde saklı durur.Hasta yıllar sonra aynı hastaneye başvurduğunda doktor bir tıkla hastanın tüm eski bilgilerine rahatlıkla erişebilir.Fakat aynı hasta başka bir hastaneye başvurduğunda diğer hastanede yapılan tetkik epikriz film röntgen gibi bilgilere doktor ulaşamaz.Çünki farklı hastaneler farklı sağlık kayıt sistemi barındırmakta aynı programı kullansalar bile farklı hastanelerdeki bilgilere erişememektedirler.Aynı şehirde olan hasta o hastaneye başvurmak ve bilgilerinin çıktısını almak zorundadır.Farklı şehirdeki hastalar için bu sistem daha büyük zorluklar oluşturmakta bazen mail ve fax yoluyla bilgilere erişebilmekte bazende çeşitli engeller yüzünden bu bilgilere erişememekte,hangi tetkikler yapıldığını bilmeyen doktor hastaya belki de aynı tetkikleri tekrardan yaptırmakta bunların arasında özellikle radyasyon alacağı tetkikler varsa hasta belkide gereksiz yere radyasyon almakta ve hem hastaya hem ülke ekonomisine zarar vermektedir.

SSOT Health bir smartcontract ve blokzincir destekli sağlık bilgi ağıdır.Bu sağlık ağı sistemi sayesinde sorunsuz birlikte çalışabilirlik artacak siber güvenlik iyileştirilecek böylece hasta verilerinin hem güvencesi sağlanmış olacak hem de anlamlı bir şekilde kullanılması sağlanmış olacaktır.Merkezi olmayan bu sistem sayesinde verimli veri aktarımı oluşacaktır

SSOT Health neyi sağlayacak?
SSOT Health hastaların kendi tıbbi geçmiş verilerine sahip olmalarını,bu verileri karşılaştırıp kontrol etmelerini sağladığı gibi tıbbi verilerin yanlışlığını azaltır ve maliyeti düşürür.SSOT Health hasta merkezli bir protokol oluşturmaktadır.Hastaların elektronik sağlık kayıtlarını yönetme ve sağlık ekipleriyle etkileşime girmelerine olanak sağlar.

SSOT Health nasıl çalışır?
SSOT Health mevcut sağlık sistemi yerine hasta merkezli sağlık sistemi ağını oluşturmaktadır.Bu sistem ile tüm yardımcı sağlık elemanları o hasta için birlikte ve senkronize çalışma ve veri alış verişi imkanı bulacaktır.Sağlık çalışanları,laboratuar ve sağlık sigorta şirketlerinin entegre çalışabilmeleri için bu ağ ideal görünmektedir.Hasta merkezli elektronik sağlık sistemi ağı ile birlikte doktorlar ve diğer yardımcı sağlık elemanları hastayla çok daha rahat iletişim kurup daha az vakit harcayıp maxımum yarar sağlayacaklardır.

SecuredEMR nedir?
SSOT blokzinciri teknolojisi tarafından desteklenen EMR uygulaması olan securedEMR dünyada blokzincir teknolojisi tarafından geliştirilen ilk uygulamadır.Her insanın kendi tıbbı verilerinin güvenli bir sistemde kayıt olduğunu bilmeye hakkı vardır.SecuredEMR SSOT blokzincir tarafından desteklenen verilerin paylaşabilirliğini kontrol eden bir veri cüzdanıdır.

Kişilerin verileri blokzincir üzerinde herhangi bir tıbbı sistem ile entegre çalışır.Bu verilere kişilerin erişim seviyelerinin derecesi hastalar tarafından belirlenir.

Tüm bu tıbbi veriler HIPPA/CMS uyumlu bir depoda kişilerin elindedir.Hastalar bu verileri CCR formatında dışarı aktarabilirler.Blokzincirde SSOT kimliği ve SecuredEMR kullanıcı hesapları oluşturularak bu hesaplar aracılığıyla kişiler verilerine erişebilir.

SecuredPharma nedir?
SecuredPharma blokzincir tabanlı ilaç uygulamasıdır.Bu uygulama ile bireysel tedarik zincirinde eczane,şahıs ve ilaç üreticilerine yardımcı olunan bir eczacılık sistemidir.SSOT Pharma smartkontrat pre-auth çözümü ile ön izin sürecini ortadan kaldırır ve maliyeti düşürür,verimliliği artırır.SSOT pharma yüksek envanter ve zayıf dağıtım sürecini ortadan kaldırır ve dağıtım süresini %90 kısaltır.Böylece ilaç temini hızlı ve maliyeti düşürülmüş şekilde sisteme ulaştırılır.

SSOT blokzincir destekli SSOT AI uygulaması sigorta sektöründe sahtekarlıkları önler.Sigorta şirketleri de verilere desentralize sistem ile ulaşarak hastaya yapılan tıbbi tedavi ve ilaç harcamalarını açık bir şekilde görebiliyor.

SSOT blokzincir destekli yapay zeka uygulamalı KOD yönetimi yanlış kodlar ile talep sunulmasını ortadan kaldırır.Böylece sigorta şirketleri tarafından sunulan hizmetler azaltılmış maliyetler neticesinde iyileştirilir.Sigorta şirketleri için taleplerin işleme alınması için harcanan masraflar SSOT smartkontrat tarafından yönetilen hasar talep yönetimi ile birlikte %65 oranında azaltılmış olur.

HIPAA
1996 tarihli sağlık sigortası taşınabilirlik ve sorumluluk yasası(HIPAA) gizlilik ve güvenlik kurallarını öngörmektedir.SSOT Health ile özel sağlık bilgilerinin elektronik olarak saklanması ve iletilmesi ile bu gizlilik kuralına uyulmaktadır.

SEHR Token
ERC 20 tabanlı bir tokendır.

Total SEHR token miktarı: 1.000.000.000

Minimum yatırım tutarı: 1 ETH

Platform: Ethereum smart kontrat

Pre-sale bonus: %30

Pre-sale soft cap: 2.5 milyon dolar

%50 si(500 milyon) pre-sale ve sale

%18 i(180 milyon) takım için

%20 si(200 milyon) komunitiye

%9 u(90 milyon) uzun vadeli kuruluş bütçesi

%3ü (30 milyon) token satış gideri

YOL HARİTASI
2018 1.çeyrek: SSOT blokzincir platformunun geliştirilmesi
2018 2.çeyrek: Pilot bir hastanede ilk uygulamanın başlatılması ve yüksek hacimli bir exchanze platformunda SEHR token ın listelenmesi

2018 3.çeyrek: SSOT pharma blokzincir entegrasyonu

2019 1.çeyrek: SSOT genel sağlık sigortası uygulaması entegrasyonu

2020 1.çeyrek: SSOT sağlık uygulamasının global kimlik kazanması

Takım

Sosyal Medyada SSOT Health

Web: https://www.ssothealth.org/

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2930040.0

Telegram: https://t.me/joinchat/HwWl4Q-M9NbgTy_60xSuvw

Twitter: https://twitter.com/ssothealth

Bounty program ve referans linkleri:

https://bountyhive.io/join/SSOT%20Health

https://bountyhive.io/r/medlucky

Bitcointalk: http://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1710051

Sort:  

aslında sağlık sisteminde devrimsel bir yaklaşım bu. super olmuş yazınız da. ellerinize sağlık..

Çok mantıklı bir proje fakat beklenilen ilgiyi göremedi maalesef. Umarım ek ICO süresiyle bir yerlere erişir.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65725.20
ETH 3370.19
USDT 1.00
SBD 2.63