PBA Presents at UAE <3

in #sportstalk3 years ago


source

Ang PBA ay magkakaroon ng laro sa UAE ngayong linggo para sa OFW (Overseas Filipino Workers). Ang laro na mapapanood ng OFW ay bahagi ng nagpapatuloy na pagpupulong ng Gobernong Cup. Ang unang laro ay ang SMB laban sa NLEX Road Warriors na gaganapin sa Coca-Cola Arena bukas ng gabi. Sa Sabado, muling maglaro ang NLEX at sa oras na ito ay laban sa Barangay Ginebra.

Ang larong ito ay magsisilbing regalo mula sa PBA dahil sa kahilingan ng OFW at nais nilang personal na masaksihan.

Ayon kay coach Austria, ang NLEX ay isang malakas na koponan at mayroon silang isang kahanga-hangang import. Sa kanilang nakaraang mga laro, mas tiwala sila dahil sa tulong ng kanilang pag-import. Plano ni Coach Austria kung paano ihinto ang nangingibabaw na import ng NLEX at si Kiefer Ravena na babalik sa korte.

Sort:  

1 !BEER Token for you

Command accepted!

View or trade BEER at steem-engine.Hey @truthsfinder, here is a little bit BEER for you. Enjoy it!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23932.52
ETH 1878.36
USDT 1.00
SBD 3.30