DENİZ TÜRÜÇ FENERBAHÇE'DE

in #sportstalk5 years ago

images.jpeg.
Fenerbahçe'de beklenen acıklama geldi.
Bu sezon transfer calışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Deniz Türüç renklerine bağladı. İki kulüp arasında gecen sıkı pazarlık sonucu Deniz, sarı lacivert formayı bu sene giyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Deniz Türüç için ;Kayserispor'a 2 milyon euro karşılığında anlaşıldığı yazılıyor. Yetkilileri henüz net bir rakam vermiş değil. Fenerbahçe Spor Kulübü hayırlı olur.

Sort:  

Congratulations @nesim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60771.43
ETH 3271.80
USDT 1.00
SBD 2.44