Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ale o co w tym chodzi?

Polecam sprawdzić nową platformę powiązaną ze steemit.
https://alpha.steepshot.io/browse

Steepshot testowałem już dawno temu, ale mi bardziej chodzi o zdjęcie + tytuł?

Jest to zdj. z naszego wypadu na event adidasa w warszawie :)