Teniste Spor Ayakkabısı Seçimi...

in #spor4 years ago

111.jpg
Kaynak
Tenis oynayan kişiler spor ayakkabı seçimini çok dikkatli yapmaları gerekir. Yanlış spor ayakkabı seçimi vücudumuzun bazı bölgelerinde hasar oluşmasına neden olabilir. Bu hasar daha çok ayak, bacak diz bölgesinde oluşur. Sporla uğraşan kişilere uzmanların uyarısı hangi sporla uğraşıyorsanız, seçeceğiniz spor ayakkabısı da o spora uygun olmalı, aksi halde kas, kiriş, bağ, kemik ve kıkırdaklarda yaralanmalara neden olabilir.

Tenis sporu insan vücudun da daha çok ayaklar üzerinde olağan üstü bir baskı oluşturur. Bu sporu icra sırasında ani kararla alınan yön değişikliği kararı harekette düzensizlik oluşturur. Bu ani yön kararları diğer sporlara göre tenis sporu ile uğraşanların bacak diz ve ayak bölgelerine yüklediği olağan üstü yükler çok fazladır. Vücuda fazladan yük binmesine neden olan ani yön değiştirme hareketleri sırasında vücut denge sağlamakta çok zorluk çeker. Bu anlamda da vücut dengesini iyi kontrol ettirecek spor ayakkabı seçimi ayrı bir önem taşır. Spor branşlarında denge olmazsa olmazdır. Dengesini kontrol etme becerisi gösteremeyen, yaptığı spor dalında başarılı olması imkansızdır. Tenis sporunda doğru seçilmiş bir spor ayakkabısı, artmış bir performans, kendine olan öz güvende yükselme, yaralanmalara karşı daha emniyetli olmayı sağlar.

Teniste spor ayakkabısı seçiminde diğer bir özellikte sporcunun kortta gösterdiği hareket durumudur. Sporcunun hareket özelliğine en iyi cevap verecek ve en iyi performansı göstermesine yardımcı olacak tipte spor ayakkabısı tercih edilmelidir. Kortların sert olması, halı kaplı olması, çim kort olması da teniste spor ayakkabısı seçiminde önem arz eder. Ser kortlarda, tabanı balık sırtlı yüksek dayanıklık gösteren ayakkabı tercih edilirken, halı kaplı kortlar söz konusu olduğunda, tabanı düz olan, ayak bileğini kavrayan ve diz üzerinde rahatlama sağlayacak ayakkabı tercih edilmelidir. Çim kortlarda ise, kaymalara karşı dirençli kauçuk tabanlı ayakkabı, toprak kortlarda ise kaymayı rahatlıkla sağlayan tabana sahip ayakkabılar tercih edilmelidir. Teniste spor ayakkabısı tercihinde başka belirleyici etkende sağlık olmalıdır, sağlığımıza hangi ayakkabı yarar sağlayacaksa tercihimiz sağlığımızı koruma yönünde olmalıdır. Sağlıksız, ayağımıza uymayan ayakkabıları kullanım sırasında yaralanmalarla karşılaşmak her an olabilir. Uygun ayakkabı ile atlatılan yaralanma ile uygun olmayan ayakkabılarla karşılaşılan yaralanmalarda bile farklılıklar olabilir. Ayağınıza en uygun ayakkabıyla daha hafif atlattığınız bir yaralanma olayını, uygunsuz bir ayakkabıyla daha ağır atlatabilirsiniz. Spor ayakkabısında, ne parmak uçları ayakkabı ucuna değmeli nede yan tarafları ayak tarak kemiğimizi sıkmamalıdır.

Ayakkabı deyip geçmeyin, hayatın her anında her yapılan sporsal yada normal süren hayat anlarında ayakkabı seçimi ayrı bir önem gerektirir. En iyi ayakkabı yapacağınız faaliyet ve sizin vücut yapınıza (ayağınız) en uygun olanı olmalıdır.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66654.57
ETH 3250.95
USDT 1.00
SBD 4.33