Steem Monsters Raport nr 19. Trochę się wczoraj pomęczyłem

in sp-group •  last month  (edited)

Dzisiaj pochłonięty jestem porządkami, wczoraj znalazłem dużo czasu na Steem Monsters. Mnóstwo czasu musiałem poświęcić by wykonać zadanie które miałem w ten dzień do zrobienia, uparcie próbowałem aż się udało. Dzisiaj mam nadzieję że trafi mi się talia wody, albo ziemi bo mam dużo obowiązków. Teraz nagrywam materiał do jutrzejszego posta i mam nadzieje że sprawnie wszystko przebiegnie. Głównie chodzi mi o montaż bo nie łączyłem wcześniej materiału z telefonu z tym co nagrywam na komputerze. Oto co udało mi się ostatnio zyskać:


steemmonsters1.png
steemmonsters2.png


Źródło:


Własnoręczne screeny


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I am an automatic upvote bot, only for #steemmonsters, #steemmonster. If i liked your post, you will get an upvote. Only for Steemmonsters. Once a day, i published the posts, that have recieved an upvote.

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!