Steem Monsters Raport nr 16. #Nikogo

in sp-group •  last month

Witam w tą jakże jesienną pogodę, chłodno jak w listopadzie, coś w listopadzie 11 maja było tak ciepło że w koszulce chodziłem. Dzisiaj nawet śnieg poprószył drobny. Ale przecież jestem tutaj by pisać o kartach. Racja? Tak tylko że za dużo się nie dzieje, ostatnia zmiana jaką pamiętam to nowe typy pojedynków, chciałby żeby wymyślili bardziej kreatywne misje, które każdy będzie wstanie wykonać z podstawowymi kartami. Jeszcze przydała by się możliwość zbicia rangi żeby nie musieć klikać co chwilę rankedów i czekać na przegraną. Czasem chcę spaść do Bronzu bo sytuacja tego wymaga przy robieniu zadań. Oczywiście działało by to w jedną stronę by rankedy miały sens. Dzisiaj wykonałem sobie zadanie dzienne, wczoraj nie dałem rady. Karty które ostatnio mi się trafiają mogą mi się przydać, nie są za drogie, ale gdy ma się już dużo dobrych kart w talii nie ma sensu ich kupować skoro da się je zdobyć za darmo. Dlatego ostatnio kupuje tylko karty beta. Nie mogę sprzedać jednej złotej karty, wystawiam najtaniej w markecie, ale chyba ma małe branie skoro jeszcze nie zeszła. A to dzisiejsze trafione karty.


kartydzisiejsze.png


Source/Źródło


Oryginalne zdjęcie Steem Monsters jest tutaj


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Fifi94/WrestlingWorld from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.