Steem Monsters Raport nr 15. Pracowicie

in sp-group •  last month

silent caller.png


Witajcie!!! Dzisiaj nieco późno raport wrzucam. Byłem zajęty cały dzień ciężką fizyczną robotą i miałem tylko czas by zjeść obiad. Dopiero skończyłem zadanie w Steemmonsters więc mogę się podzielić nagrodami za dwa ostatnie dni. Pisząc to przypomniało mi się że nie połączyłem kart więc najprawdopodobniej zaraz to zrobię. Wczoraj zaliczyłem wtopę bo czekałem na turniej o 22.00 ale okazało się że jest on tylko dla kart alpha, a ja takich nie mam, nawet jednej nie kupiłem bo uważałem że nie ma to sensu. Ale wiedzę ludzie nie stracili na tym bo mogą je wykorzystywać i nie przepadną im pieniądze zainwestowane. Oto moje karty z 2 ostatnich dni :


sm2.png
sm1.png


Source/Źródło


Oryginalne zdjęcie Steem Monsters jest tutaj


giphy.gif

Dziękuje i zapraszam ponownie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wrestlingworld! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 600 posts. Your next target is to reach 650 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!